Utbildningsnätverket Stockholm

- utveckla lärande på arbetsplatsen

Utbildningsnätverket är ett yrkesnätverk för dig som har utbildningsansvar och för dig som arbetar med utbildningsfrågor. Strategiskt och operativt. Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att dela nyttiga erfarenheter med varandra, skapa nya kontakter och få ny kunskap med hjälp av specialister i utbildningsfrågor.
 

"Värdefullt utbyte!"
"I min roll som utbildningschef ser jag det som värdefullt att ingå i ett forum med möjlighet att utbyta erfarenhet med andra företag.
Utbildningsnätverket passar mig perfekt, det är ett aktivt nätverk som bjuder på såväl inspirationsföreläsningar som kunskapsutbyte kring lärandet.
På våra träffar finns det också utrymme att diskutera olika utmaningar och möjligheter som alla som jobbar med kompetensutveckling har nytta av".

Britt-Marie Justesen Utbildningsnätverket Stockholm

Nicole Janssen
Chef Axfoodakademien, Axfood AB
Medlem i Utbildningsnätverket Stockholm

Utveckla och stärk din roll som utbildningsansvarig

I Utbildningsnätverket fokuserar vi på frågor knutna till din arbetsdag, både operativa och strategiska frågor blandas under nätverksåret. Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna; ämnen, föreläsare och nivå på diskussionerna. Inför varje termin läggs ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål.

"Detta är en viktig kanal för att träffa kollegor över branscherna, ta tid att reflektera över mitt eget arbete/företag, och få insikt i områden jag annars kanske inte tittat på". 
Kommentar från medlem i nätverket

Träffarna i nätverket

Annike Ryström, Nätverksansvarig Annike Ryström, Nätverksansvarig

I Utbildningsnätverket Stockholm träffas vi på förmiddagen. Till varje träff bjuder vi in personer med egna erfarenheter av dagens ämne, antingen som specialist/forskare eller arbetsmässigt. Vi byter erfarenheter inom dagens tema och du får nya idéer, verktyg och råd att ta med dig hem. Stor vikt läggs vid nyttan för som nätverksmedlem.

Inbjudan till varje träff sker ca en månad före träffdatum. Du bör anmäla dig till varje träff senast 10 dagar innan träffdatum. Vi ses alltid centralt i Stockholm.

Utbildningsnätverket Stockholm
  • 8 nätverksträffar per år samt kaffe och frukost
  • Egen medlemssida med: ​​​​Anmälningsförfarande, minnes-anteckningar och föreläsarnas presentationer från träffarna. Dokumentarkiv ett år tillbaka, medlemsförteck-ning samt kontaktuppgifter
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en lägre kostnad

Du kan starta ditt medlemsskap när som helst under terminen och gå på en provträff innan du bestämmer dig.

För medlemmar:

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer 1 månad  innan träffdatum. Vi vill gärna att du anmäler dig senast 10 dagar innan träffen.