Utbildningsnätverket Göteborg

- utveckla lärande på arbetsplatsen

Utbildningsnätverket är ett yrkesnätverk för dig som har utbildningsansvar och för dig som arbetar med utbildningsfrågor. Strategiskt och operativt. Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att dela nyttiga erfarenheter med varandra, skapa nya kontakter och få ny kunskap med hjälp av specialister i utbildningsfrågor.
 

"Jag får nya kunskaper och sätt att arbeta!"
"Utbildningsnätverket är ett professionellt nätverk där vi medlemmar är öppna och gärna delar med oss av tips och råd i utbildningsfrågor, vi representerar en bra blandning av företag och har olika lång erfarenhet. Jag har stor nytta av Utbildningsnätverket för min roll på DENTSPLY, där jag får nya kunskaper och sätt att arbeta med utbildning på som jag implementerar direkt i mitt arbete i vardagen"

Helena Radke Utbildningsnätverket Göteborg

Helena Radtke
Learning & Development Partner, Human Resources, DENTSPLY IH AB
Medlem i Utbildningsnätverket Göteborg

Utveckla och stärk din roll som utbildningsansvarig

I Utbildningsnätverket fokuserar vi på frågor knutna till din arbetsdag, både operativa och strategiska frågor blandas under nätverksåret. Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna; ämnen, föreläsare och nivå på diskussionerna. Inför varje termin läggs ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål.

Annike Ryström, Nätverksansvarig Annike Ryström, Nätverksansvarig

I Utbildningsnätverket Göteborg bjuder vi in personer med egna erfarenheter av dagens ämne, antingen som specialist/forskare eller arbetsmässigt. Vi byter erfarenheter inom dagens tema och du får nya idéer, verktyg och råd att ta med dig hem. Stor vikt läggs vid nyttan för som nätverksmedlem.

"Otroligt engagemang i gruppen och det är fantastiskt att vara med om. Jag lär mig massor"! - nöjd nätverksmedlem efter en lyckad träff.

Inbjudan till varje träff sker ca en månad före träffdatum. Vi ses alltid centralt i Göteborg.

Utbildningsnätverket Göteborg
Utbildningsnätverket Göteborg

Träffarna i nätverket

  • 6 nätverksträffar per år samt kaffe och frukost
  • Egen medlemssida med: ​​​​Anmälningsförfarande, minnes-anteckningar och föreläsarnas presentationer från träffarna. Dokumentarkiv ett år tillbaka, medlemsförteck-ning samt kontaktuppgifter
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en lägre kostnad

Du kan starta ditt medlemsskap när som helst under terminen och gå på en provträff innan du bestämmer dig.

Program hösten 2019

11 september kl. 13-16
Socialt lärande - i teori och praktik. Läs mer >>

16 oktober kl. 9-12
E-lärande och webbinars - erfarenhetsutbyte. Läs mer >>

3 december kl. 13—16
Neuroledarskap - för ett mänskligt och själfullt ledarskap. Läs mer >>​​​​​​​

För medlemmar:

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer två veckor innan. Vi vill gärna att du anmäler dig senast 10 dagar innan träffen.