Professionella nätverk för utveckling i din yrkesroll | kompetensnatverk.se

 

Rekryteringsnätverket

-  Från strategi till handling

Rekryteringsnätverket är ett yrkesnätverk för dig som arbetar strategiskt/operativt med rekrytering och Talent Management. Både operativa och strategiska frågor blandas under nätverksåret. Vi vill ge våra medlemmar nyheter, möjlighet att dela nyttiga erfarenheter med varandra, skapa nya kontakter och få ny kunskap med hjälp av specialister i respektive ämne.

Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna; ämnen, föreläsare och nivå på diskussionerna. Inför varje termin läggs ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål.

Sagt om Rekryteringsnätverket

Ger energi och nya idéer!
"Ett bra forum för erfarenhetsutbyte. Det ger både energi och nya idéer. Det är härligt att ha ett forum där du kan dela erfarenheter med kolleger från andra företag. Du har som deltagare möjlighet att påverka innehållet. Träffarna planeras terminsvis så du får in dem i god tid i din kalender."

Charlotte Jönsson rekryteringsnätverket stockholm

Charlotte Jönsson
HR-specialist
Sveaskog

Utveckla och stärk din roll som rekryterare

I Rekryteringsnätverket bjuder vi in personer med egna erfarenheter av dagens ämne, antingen som specialist/forskare eller arbetsmässigt. Vi byter erfarenheter inom dagens tema och du får nya idéer, verktyg och råd att ta med dig hem. Stor vikt läggs vid nyttan för dig som nätverksmedlem.

Medlemsskapet

Annike Ryström, Nätverksansvarig Annike Ryström, Nätverksansvarig

Medlemskapet löper årsvis från den månad du väljer att gå med. Det går bra att känna sig för i nätverket genom en provträff till en mindre kostnad.

Inbjudan till varje träff får du cirka en månad före träffdatum. Vi ses alltid centralt i Stockholm.

Rekryteringsnätverket stockholm
Rekryteringsnätverket stockholm
  • 6 nätverksträffar per år inklusive frukost
  • Egen medlemssida med: ​​​​Anmälningsförfarande, minnes-anteckningar och föreläsarnas presentationer från träffarna. Dokumentarkiv ett år tillbaka, medlemsförteck-ning samt kontaktuppgifter
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en lägre kostnad
  • Rabatt på KompetensGruppens event, för dig och dina kollegor

Du kan starta ditt medlemsskap när som helst under terminen och gå på en provträff innan du bestämmer dig.

Program våren 2017
1 februari, kl 9 – 12
Kompetensförsörjning, AstraZeneca.  Läs mer >>

28 mars, kl 8 – 13.30
Hur gör Scania? Läs mer >>

10 maj, kl 13 – 16
Digitalisering - medarbetare, ledare och organisation. 
Läs mer >>

För medlemmarna:

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer en månad innan träffdatum. Vi vill gärna att du anmäler dig senast 10 dagar innan träffen.