HR-nätverket Stockholm

- ger energi och ny kunskap

I HR-nätverket Stockholm fokuserar vi på frågor knutna till en arbetsdag på HR-avdelningen; både strategiska och operativa frågor. Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att knyta nya kontakter och dela erfarenheter och tankar kring ledarskap, kompetens, medarbetare och deras arbetsmiljö. Med hjälp av specialister i HR-frågor får vi ny kunskap att ta med oss till vår arbetsplats.

Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna: ämnen, föreläsare och nivå på diskussionerna. Inför varje termin läggs ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål.

"Investerad tid ger mycket tillbaka"
"För mig innebär HR-nätverket en viktig omvärldsbevakning av aktuella trender och nyheter inom HR-området. Jag uppskattar den väl avvägda mixen på träffarna där vi dels lyssnar på intressanta och kunniga föreläsare men också ges möjlighet till ett värdefullt erfarenhetsutbyte med kollegor i olika branscher. Vi har liknande utmaningar men det kan också finnas skillnader som ger mig nya infallsvinklar i min roll som HR-chef i en kunskapsintensiv verksamhet med ett tydligt uppdrag.
Den tid jag investerar, ca en förmiddag i månaden ger mycket tillbaka".

Gunilla Norin Blomberg
Personalchef, Administrativa enheten
Kammarrätten i Stockholm
Medlem i HR-nätverket Stockholm

"Hur bra som helst. Låt oss fortsätta så här :) Väldigt stor nytta. Kommer att kunna använda mycket direkt på jobbet. Väldigt inspirerande. Fick ny kraft till vardagen!"

Du kan starta ditt medlemsskap när som helst under terminen och gå på en provträff innan du bestämmer dig.

För medlemmar:

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.
 Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer en månad innan. Vi vill gärna att du anmäler dig senast 10 dagar innan träffen.