HR-nätverket Stockholm

- ger energi och ny kunskap

I HR-nätverket Stockholm fokuserar vi på frågor knutna till en arbetsdag på HR-avdelningen; både strategiska och operativa frågor. Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att knyta nya kontakter och dela erfarenheter och tankar kring ledarskap, kompetens, medarbetare och deras arbetsmiljö. Med hjälp av specialister i HR-frågor får vi ny kunskap att ta med oss till vår arbetsplats.

Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna: ämnen, föreläsare och nivå på diskussionerna. Inför varje termin läggs ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål.

"Investerad tid ger mycket tillbaka"
"För mig innebär HR-nätverket en viktig omvärldsbevakning av aktuella trender och nyheter inom HR-området. Jag uppskattar den väl avvägda mixen på träffarna där vi dels lyssnar på intressanta och kunniga föreläsare men också ges möjlighet till ett värdefullt erfarenhetsutbyte med kollegor i olika branscher. Vi har liknande utmaningar men det kan också finnas skillnader som ger mig nya infallsvinklar i min roll som HR-chef i en kunskapsintensiv verksamhet med ett tydligt uppdrag.
Den tid jag investerar, ca en förmiddag i månaden ger mycket tillbaka".

Gunilla Norin Blomberg
Personalchef, Administrativa enheten
Kammarrätten i Stockholm
Medlem i HR-nätverket Stockholm

Träffarna

Annike Ryström, Nätverksansvarig Annike Ryström, Nätverksansvarig

I HR-nätverket träffas vi oftast på förmiddagen och börjar då med frukost. Någon gång per år arrangerar vi ett större evenemang då vi träffar även de andra Stockholmsnätverken. Vi varvar föreläsning och diskussioner - både i hela gruppen och i mindre grupper. Inbjudan till varje träff får du cirka en månad före träffdatum. Vi ses alltid centralt i Stockholm.

För vem?

HR-nätverket Stockholm

Medlemmarna kommer från en mängd olika verksamheter; stora och små, privata och offentliga. Många av medlemmarna har lång erfarenhet av att driva HR-frågor inom olika verksamheter. Du får på så sätt en mängd nya infallsvinklar och förslag till lösningar på dina dagliga utmaningar. Alla har ett gemensamt - de brinner för att utveckla HR-frågorna inom sin organisation.

HR-nätverket Stockholm
  • 6 nätverksträffar/år inklusive frukost 
  • Egen medlemssida med: ​​​​Anmälningsförfarande, minnes-anteckningar och föreläsarnas presentationer från träffarna. Dokumentarkiv ett år tillbaka, medlemsförteck-ning samt kontaktuppgifter
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en mindre kostnad

"Hur bra som helst. Låt oss fortsätta så här :) Väldigt stor nytta. Kommer att kunna använda mycket direkt på jobbet. Väldigt inspirerande. Fick ny kraft till vardagen!"

Du kan starta ditt medlemsskap när som helst under terminen och gå på en provträff innan du bestämmer dig.

Program våren 2020
7 februari, Obs! fredag, kl. 9-12  (frukost från 8.30)
Trendspaning HR - vad väntar runt hörnet? Läs mer >>
2 april, kl.9-12, (frukost från 8.30) Flyttas till senare datum
Uppdragsdialog. Läs mer
14 maj, 2020, 13-16  Flyttas till 7 september
Ledare 2025 – betydelsen av engagemang, trygghet och tilltro. Läs mer

För medlemmar:

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.
 Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer en månad innan. Vi vill gärna att du anmäler dig senast 10 dagar innan träffen.