HR-nätverket Stockholm

- ger energi och ny kunskap

I HR-nätverket Stockholm fokuserar vi på frågor knutna till en arbetsdag på HR-avdelningen; både strategiska och operativa frågor. Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att knyta nya kontakter och dela erfarenheter och tankar kring ledarskap, kompetens, medarbetare och deras arbetsmiljö. Med hjälp av specialister i HR-frågor får vi ny kunskap att ta med oss till vår arbetsplats.

Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna: ämnen, föreläsare och nivå på diskussionerna. Inför varje termin läggs ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål.

"Värdefull input i mitt arbete"
"För oss på AstraZeneca är det viktigt med tillgång till bra externa nätverk. Vi jobbar mycket med Lean inom AstraZeneca och den viktigaste punkten i allt Lean- arbete är ständiga förbättringar. Vi försöker   därför ständigt att lära oss och ta till oss erfarenheter som andra gjort.
HR-nätverket i Stockholm ger mig   mycket värdefull input som jag har   nytta av både i mitt eget arbete men   också företagets HR-funktion i stort.  Bra att få möjlighet att få dela tankar   och idéer om hur andra företag och   organisationer har löst olika  situationer som vi ”brottas med”.

Maria Havner HR-nätverket Göteborg

Per-Göran Månsson
HR Business Partner, AstraZeneca Sweden

Medlem i HR-nätverket Stockholm

Träffarna

Annike Ryström, Nätverksansvarig Annike Ryström, Nätverksansvarig

I HR-nätverket träffas vi sex gånger av åtta på förmiddagen och börjar då med frukost. Två av träffarna är större evenemang då vi träffar även de andra Stockholmsnätverken. Vi varvar föreläsning och diskussioner - både i hela gruppen och i mindre grupper. Inbjudan till varje träff får du cirka en månad före träffdatum. Vi ses alltid centralt i Stockholm.

För vem?

HR-nätverket Stockholm

Medlemmarna kommer från en mängd olika verksamheter; stora och små, privata och offentliga. Många av medlemmarna har lång erfarenhet av att driva HR-frågor inom olika verksamheter. Du får på så sätt en mängd nya infallsvinklar och förslag till lösningar på dina dagliga utmaningar. Alla har ett gemensamt - de brinner för att utveckla HR-frågorna inom sin organisation.

HR-nätverket Stockholm
  • 8 nätverksträffar/år inklusive frukost
  • Egen medlemssida med: ​​​​Anmälningsförfarande, minnes-anteckningar och föreläsarnas presentationer från träffarna. Dokumentarkiv ett år tillbaka, medlemsförteck-ning samt kontaktuppgifter
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en mindre kostnad
  • Rabatt på KompetensGruppens event, för dig och dina kollegor

"Hur bra som helst. Låt oss fortsätta så här :) Väldigt stor nytta. Kommer att kunna använda mycket direkt på jobbet. Väldigt inspirerande. Fick ny kraft till vardagen!"

Du kan starta ditt medlemsskap när som helst under terminen och gå på en provträff innan du bestämmer dig.

Program hösten 2018
11 spetember, kl 9 – 12
Hur hanterar vi kompetensbrist? Läs mer >>

11 oktober, kl. 13-16
Agilt ledarskap och Agil HR - två sidor av samma mynt. Läs mer >>

9 november, kl. 9-12
Digitalisering av HR. Läs mer >>

 5 december, kl. 9-12
Nytänkande kulturarbete ger grunden för en framgångsrik verksamhet. Läs mer >>

För medlemmar:

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.
 Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer en månad innan. Vi vill gärna att du anmäler dig senast 10 dagar innan träffen.