HR & Hälsonätverket i Luleå

- för hållbara arbetsplatser

Ett nätverk för dig som arbetar med personal- och/ eller friskvårdsfrågor på strategisk och operativ nivå.

Personal- och hälsofrågor går hand i hand. I HR & Hälsonätverket binder vi samman det strategiska HR-arbetet med friskvårdsarbetet inom organisationen. Vi vill ge våra medlemmar möjligheten att dela erfarenheter, få ny kunskap via specialister i olika frågor samt att skapa nya kontakter.

Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna: ämnen, föreläsare, nivå på diskussionerna. Inför varje termin läggs ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål.

"Att delta på träffarna höjer min kompetens"
"På träffarna blir man 'boostad' av både nya rön och forskning, vi utbyter erfarenheter och delar med oss i ett nätverk med andra arbetsgivare i Norrbotten. Ett bra sätt för oss här i Norr att öka kompetensen. Vill helst inte missa ett enda tillfälle."

Åsa Mohss HR & Hälsonätverket i Luleå

Ann-Helene Willberg
HR-strateg, Luleå Energi AB
Medlem i HR & Hälsonätverket

Träffarna

Annike Ryström, Nätverksledare Annike Ryström, Nätverksledare

Under träffarna får vi ny kunskap av en specialist i dagens ämne samt diskuterar och utbyter erfarenheter tillsammans med nätverkskollegor som brinner för HR-frågorna. Vi får tid för reflektion och omvärldsbevakning.
I HR & Hälsonätverket Luleå träffas vi mellan 11.00-16.00 inklusive lunch.

För vem?

Medlemmarna är personalchefer, personalspecialister, hälsoutvecklare, hälsopedagoger och friskvårdsansvariga som arbetar strategiskt/operativt med kvalificerade personal- och friskvårdsfrågor. De arbetar inom stora eller mindre verksamheter, från både privata och offentliga arbetsgivare.

HR-nätverket & Hälsonätverket Luleå
HR-nätverket & Hälsonätverket Luleå
  • 6 nätverksträffar per år, inklusive lunch och kaffe
  • Egen medlemssida med: ​​​​Anmälningsförfarande, minnes-anteckningar och föreläsarnas presentationer från träffarna. Dokumentarkiv ett år tillbaka, medlemsförteck-ning samt kontaktuppgifter
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en lägre kostnad

Du kan starta ditt medlemsskap när som helst under terminen och gå på en provträff innan du bestämmer dig.

För medlemmar:

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer 1 månad innan. Vi vill gärna att du anmäler dig senast en vecka innan träffen, och också berättar om du kommer att vara med under lunchen.