HR-nätverket Göteborg

- ger energi och ny kunskap

I HR-nätverket Göteborg fokuserar vi på frågor knutna till en arbetsdag på HR-avdelningen; både strategiska och operativa frågor. Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att knyta nya kontakter och dela erfarenheter och tankar kring ledarskap, kompetens, medarbetare och deras arbetsmiljö. Med hjälp av specialister i HR-frågor får vi ny kunskap att ta med oss till vår arbetsplats.

Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna: ämnen, föreläsare och nivå på diskussionerna. Inför varje termin läggs ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål.

"Energigivande träffar!"
"Varje nätverksträff är inspirerande och fyller mig med energi. Vi får vid varje träff möjlighet att fokusera djupare på ett speciellt ämne med hjälp av duktiga föreläsare.Vi utbyter erfarenheter och diskuterar frågor som gäller det dagliga arbetet. Jag kan varmt rekommendera andra att delta."

Maria Havner HR-nätverket Göteborg

Maria Havner
HR & Arbetsmiljöansvarig
Powerpipe Systems AB
Medlem i HR-nätverket Göteborg

Utveckla och stärk ditt arbete inom HR-frågorna

Annike Ryström, Nätverksansvarig Annike Ryström, Nätverksansvarig

I HR-nätverket Göteborg träffas vi omväxlande förmiddagen eller eftermiddag. Vi varvar föreläsning och diskussioner - både i hela gruppen och i mindre grupper.

Inbjudan till varje träff får du cirka en månad före träffdatum. Vi träffas alltid centralt i Göteborg.

För vem?

Medlemmarna kommer från olika verksamheter; stora och små, privata och offentliga. Många av medlemmarna har lång erfarenhet av att driva HR-frågor inom olika verksamheter. Du får på så sätt en mängd nya infallsvinklar och förslag till lösningar på dina dagliga utmaningar. Alla har ett gemensamt - de brinner för att utveckla HR-frågorna inom sin organisation.

HR-nätverket Göteborg
  • 6 nätverksträffar per år inklusive frukostbuffé
  • Egen medlemssida med: ​​​​Anmälningsförfarande, minnes-anteckningar och föreläsarnas presentationer från träffarna. Dokumentarkiv ett år tillbaka, medlemsförteck-ning samt kontaktuppgifter
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en lägre kostnad

Du kan starta ditt medlemsskap när som helst under terminen och gå på en provträff innan du bestämmer dig.

Program våren 2020
31 januari, 9-12
Trendspaning HR - vad väntar runt hörnet? Läs mer >>

4 mars, 13-16
Hur utvecklar man hållbara företag? Läs mer >>

6 maj, 13-16 Webinar
Ledare 2025 – betydelsen av engagemang, trygghet och tilltro. Läs mer

14 maj, kl. 14-15 Webinar
Krishantering och vad kommer efter krisen? - Webinar med Lottie Knutson. Läs mer >>
Med reservation för eventuella förändringar

För medlemmar:

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer en månad innan. Vi vill gärna att du anmäler dig 10 dagar innan träffen.