Hälsa & Arbetsmiljö

- nätverket för hälsofrämjande arbetsplatser

I Hälsa & Arbetsmiljö fokuserar vi på frågor knutna till en arbetsdag i hälsans tecken -  både operativa och strategiska frågor.
Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att få ny kunskap med hjälp av specialister, skapa nya kontakter och dela nyttiga erfarenheter med varandra gällande allt från strategiska beslut om organisationens arbetsmiljöarbete och strategiskt friskvårdsarbete till mer operativt arbete med medarbetarundersökningar, förändringsprocesser, hälsofrämjande arbetsplatser, hälsoinspirerande aktiviteter med mera.

"Bra bollplank för idéer!"
"Jag har varit medlem i nätverket i många år och uppskattar verkligen att få utbyta erfarenheter och tankar med kollegorna i nätverket. Föreläsare har ny kunskap eller nya vinklingar att bjuda på som ger inspiration till utveckling i våra verksamheter. Jag får ny energi av varje träff".

Pia Lövgren Hälsa & Arbetsmiljö nätverk Luleå

Pia Lövgren
HR-specialist inom Hälsa Miljö och Säkerhet
SAS Human Resources

Utveckla och stärk ditt hälso- och arbetsmiljöarbete

Våra medlemmar arbetar som hr-specialister, personal- och hälsostrateger, hälsopedagoger, friskvårds- och arbetsmiljöansvariga, rehabiliteringskonsulter med mera. Vill du diskutera med personer som har ett brinnande intresse för sitt arbete och dela med dig av dina egna erfarenheter, samtidigt som du får omvärldsbevakning kring arbetsmiljö- och friskvårdsfrågor - då är Hälsa & Arbetsmiljö något för dig!

Hälsa & Arbetsmiljö nätverk Luleå

Träffarna

Annike Ryström, Nätverksansvarig Annike Ryström, Nätverksansvarig

Nätverket träffas 7 gånger per år. Vi bjuder in externa föreläsare som var och en är framträdande inom sitt gebit. Medlemskapet löper årsvis från den månad du väljer att gå med. Det går bra att känna sig för i nätverket genom en provträff till en mindre kostnad.
Inbjudan till varje träff får du cirka en månad före träffdatum. Vi ses alltid centralt i Stockholm.

Hälsa & Arbetsmiljö nätverk Luleå
  • 7 nätverksträffar/år inklusive frukost och kaffe
  • Egen medlemssida med: ​​​​Anmälningsförfarande, minnes-anteckningar och föreläsarnas presentationer från träffarna. Dokumentarkiv ett år tillbaka, medlemsförteck-ning samt kontaktuppgifter
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en mindre kostnad

Du kan starta ditt medlemsskap när som helst under terminen och gå på en provträff innan du bestämmer dig.

För medlemmar:

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer en månad innan träffdatum. Vi vill gärna att du anmäler dig senast 10 dagar innan träffen.