NYHET!

Comp & Ben-nätverket

Nätverk för dig som arbetar med kompensations- och förmånsfrågor.

För dig som arbetar med kompensations- och förmånsfrågor inom privat eller offentlig verksamhet.  Nätverket ger möjlighet till reflektion och diskussion i aktuella frågor men fördjupade kunskaper gällande viktiga områden inom Compensation & Benefits-ämnet.  Behovet av att få ny kunskap, information kring trender och framgångskoncept är stort och nödvändigt.  Ett medlemskap innebär en kontinuerlig kompetensutveckling  för dig och en möjlighet till effektivitet och kvalitetssäkring för organisationen.

Träffar

Vi träffas alltid centralt i Stockholm. Inbjudan går ut en månad för varje träff.
Vi utgår från hur vi arbetar med Comp & Ben i Sverige men jämför även hur det ser ut i andra länder (beroende av i vilka länder medlemmarnas företag är verksamma).
Vi varvar teori med praktiska övningar, där era egna frågor kommer att behandlas och under vissa teman kommer externa föreläsare att bjudas in.

För vem?

Specialister inom området Compensation & Benefits, för dig som redan jobbar inom området och för dig som ska börja. 

Programpunkter 2018

 • Utbildningen kommer att gå igenom samtliga belöningsformer så som fast lön, rörliga system (STI/Bonus), LTI, förmåner, pensioner och övriga villkor.
 • Ersättningskommittéernas krav och förväntningar
 • Ersättningar till ledande befattningar
 • Hur du ska tolka och använda marknadsdata
 • Vilka befattningsvärderingssystem det finns på marknaden och hur de ska tillämpas samt en jämförelse dem emellan
 • Tips och råd hur företag kan skapa lönestrukturer och bonusplaner
 • Lönesättning och lönebildning, lön kopplad till prestation
 • Hur kan området Comp & Ben integreras i andra HR-processer, till exempel Talent Management och Job Architect
 • Lönekartläggning, hela processen med förslag på system som finns på marknaden
Comp o Ben-nätverket Stockholm
 • Sex halvdagsträffar per år, inklusive dokumentation, kaffe och lunch
 • Medlemssida online med presentation  av medlemmar och möjlighet att ladda ned eventuell dokumentation
 • Rabatt på KompetensGruppens övriga utbud

Du kan starta ditt medlemsskap när som helst under terminen och gå på en provträff innan du bestämmer dig - till en lägre kostnad.

Nätverksledare

Gärmund Sandberg har arbetat inom området Compensation & Benefits i över 30 år skaffat sig sin en mycket omfattande erfarenhet från både operativa och konsultativa befattningar inom Compensation, Benefit & Pension, både inom Sverige och internationellt.
De senaste 5 åren har han varit på Vattenfall Group som Senior Expert and Process Manager Compensation & Benefits for Executives. Tidigare Senior Konsult och konsultchef på Mercer och under 2000-talet var han även Personalchef på ONOFF och VD på Max Matthiessen Consulting.

Träffar våren 2018

21 mars kl. 9 – 12
15 maj kl. 9 –12       
 • Förmånspolicy; bilar mm  
 • Hur vi tolkar och använder marknadsdata.
 • Övriga aktuella frågor
16 maj, kl 13 – 16, extra avslutningsträff med våra andra Stockholmsnätverk, pris 1500 kr          Läs mer
12 juni kl. 9 – 12
 • Tema bestäms på träffen 15 maj.
Vi avslutar träffarna med gemensam lunch 12-13

Med reservation för eventuella förändringar

För medlemmar:

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.
 Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer en månad innan. Vi vill gärna att du anmäler dig senast en vecka innan träffen, och också berättar om du kommer att vara med under lunchen.