NYHET!

Arbetsrättsnätverket

- Praktiskt och aktuellt

I samarbete med Frick HRconsulting

Ett helt nytt nätverk för dig som arbetar som HR-chef, HR Business Partner eller HR-specialist och behöver ha goda och djupa och uppdaterade  kunskaper i praktisk arbetsrätt.
Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att få praktisk kunskap, dela nyttiga erfarenheter med varandra och skapa nya kontakter. Nätverksledare är Georg Frick, specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbetsgivarkonsult.

Kontinuerlig uppdatering i praktisk arbetsrätt

Arbetsrättsnätverket startar höstenn 2018 och fokuserar på praktisk arbetsrätt. På träffarna föreläser nätverksledare Georg Frick om aktuella lagändringar och ett urval av aktuella rättsfall förklaras, analyseras och sätts i ett sammanhang. Även ett urval av viktiga arbetsrättsliga utredningar och lagförslag förklaras och analyseras.

Du ges möjlighet att fördjupa dig i praktiska arbetsrättsliga frågor och som medlem finns det alltid utrymme och möjlighet att ta upp egna frågor i samband med nätverksträffen.

Det finns också möjlighet att i förhand maila frågor och problemställningar till kommande nätverksträff. Träffens tema bestäms från gång till gång för att hålla innehållet så aktuellt som möjligt.

En stor del av nätverksträffarna bygger också på att få möjligheten att träffa kompetenta personer och delta i intressanta diskussioner med kollegor som brinner för samma frågor som du.

Medlemmarna är HR-chefer, HR-strateger och HR-specialister inom arbetsrätt.
 

Träffarna

Träffarna startar med frukost 8.30 och slutar kl 12. Gemensam lunch för den som vill.
Inbjudan till varje träff får du cirka en månad före träffdatum. Du bör anmäla dig till varje träff senast 10 dagar innan träffen. Vi ses alltid centralt i Stockholm.
 

Nätverksledare - Georg Frick

HR-nätverket Stockholm

Specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbetsgivarkonsult. Georg är flitigt anlitad som rådgivare och föreläsare. Läs mer på www.frickhrconsulting.com

Läs också Georgs blogg på 
https://georgfrick.wordpress.com/

HR-nätverket Stockholm
 • 4 nätverksträffar/år inklusive frukost och kaffe.
 • Egen medlemssida med: ​​​​Anmälningsförfarande, minnes-anteckningar och föreläsarnas presentationer från träffarna. Dokumentarkiv ett år tillbaka, medlemsförteck-ning samt kontaktuppgifter.
 • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året (till en mindre kostnad).
 • Rabatt på KompetensGruppens event, för dig och dina kollegor.

Program kommande träffar

 • 6 september, kl. 8.30- 12
  Tema: Kränkande särbehandling. Läs mer >>
 • 6 december, kl. 8.30- 12
  Hur hanterar vi misskötsel och svåra uppsägningar? Läs mer >>
 • 21 februari
 • 24 maj
 • 5 september
 • 5 december
För att få en så aktuell agenda som möjligt och som fyller medlemmarnas behov, bestäms innehållet i träffarna ca två månader innan träffdatum.

För medlemmar:

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

 Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer en månad innan. Vi vill gärna att du anmäler dig senast 10 dagar innan träffen.