Arbetsrättsnätverket

- Praktiskt och aktuellt

I samarbete med Frick HRconsulting

Ett nätverk för dig som arbetar som HR-chef, HR Business Partner, HR-specialist eller HR-konsult och behöver ha goda och djupa och uppdaterade  kunskaper i praktisk arbetsrätt.
Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att få praktisk kunskap, dela nyttiga erfarenheter med varandra och skapa nya kontakter. Nätverksledare är Georg Frick, specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbetsgivarkonsult.

"Nya kunskaper och perspektiv"
”Arbetsrättsnätverket är ett forum för alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor. Vi diskuterar aktuella frågor och dilemman som kan uppstå i vardagen. Georg Frick är kunnig inom arbetsrätten och jag lär mig nya saker vid varje tillfälle. Vi får även möjlighet att ställa frågor och dela erfarenheter med varandra vilket ger nya perspektiv. Jag ser fram emot varje träff”.


Anna Rindeskog
HR-konsult, Länsstyrelsen i Stockholms län
Medlem i Arbetsrättsnätverket

 

Kontinuerlig uppdatering i praktisk arbetsrätt

Arbetsrättsnätverket startade hösten 2018 och fokuserar på praktisk arbetsrätt.
På träffarna föreläser nätverksledare Georg Frick om aktuella lagändringar och ett urval av aktuella rättsfall förklaras, analyseras och sätts i ett sammanhang. Även ett urval av viktiga arbetsrättsliga utredningar och lagförslag förklaras och analyseras.

Du ges möjlighet att fördjupa dig i praktiska arbetsrättsliga frågor och som medlem finns det alltid utrymme och möjlighet att ta upp egna frågor i samband med nätverksträffen.

Det finns också möjlighet att i förhand maila frågor och problemställningar till kommande nätverksträff. Träffens tema bestäms från gång till gång för att hålla innehållet så aktuellt som möjligt.

En stor del av nätverksträffarna bygger också på att få möjligheten att träffa kompetenta personer och delta i intressanta diskussioner med kollegor som brinner för samma frågor som du.

Medlemmarna är HR-chefer, HR-strateger och HR-specialister inom arbetsrätt.
 

Träffarna

Träffarna startar med frukost 8.30 och slutar kl 12. Gemensam lunch för den som vill.
Inbjudan till varje träff får du cirka en månad före träffdatum. Du bör anmäla dig till varje träff senast 10 dagar innan träffen. Vi ses alltid centralt i Stockholm.
 

Nätverksledare - Georg Frick

HR-nätverket Stockholm

Specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbetsgivarkonsult. Georg är flitigt anlitad som rådgivare och föreläsare. Läs mer på www.frickhrconsulting.com

Läs också Georgs blogg på 
https://georgfrick.wordpress.com/

HR-nätverket Stockholm
  • 4 nätverksträffar/år inklusive frukost och kaffe.
  • Egen medlemssida med: ​​​​Anmälningsförfarande, minnes-anteckningar och föreläsarnas presentationer från träffarna. Dokumentarkiv ett år tillbaka, medlemsförteck-ning samt kontaktuppgifter.
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året (till en mindre kostnad)

Program för kommande träffar

  • 5 september
    Arbetsrättsliga risker i rekryteringsprocessen. Läs mer >>
  • 5 december
    En moderniserad arbetsrätt. Läs mer >>
För att få en så aktuell agenda som möjligt och som fyller medlemmarnas behov, bestäms innehållet i träffarna ca två månader innan träffdatum.

För medlemmar:

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

 Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer en månad innan. Vi vill gärna att du anmäler dig senast 10 dagar innan träffen.