Utbildningsnätverket Stockholm

Nätverksträff hösten 2017

"Portionspaketerat – ja tack!" Om mikrolärande

Anders Börde

Anders Börde från Moblrn kommer till oss idag för att dela med sig av sitt kunnande inom mobilt lärande.

Att dela upp en utbildning i mindre bitar är i och för sig inget nytt. I skolan har vi alltid fått lära oss en sak i taget, och föreläsningar, prov och repetition har varit bärande element i ett långsiktig lärande.

Att mikrolärande nu dyker upp som en stor trend inom företagsutbildningar har nog mindre med att idéen är ny – och mer med våra digitaliserade liv. Det snackas om ”mobile moments” och "micro moments”. Detta är stunder på dygnet när du drar upp din mobiltelefon för att göra vad? Lära dig något nytt? Låta ditt beteende påverkas? Anders Börde ger sin syn på hur mikrolärande i mobilen kan göra störst nytta.

Mikroutbildningar kan användas på många sätt, t ex

  • Förbättring av kommunikations- och ledarskapsbeteenden
  • Kravutbildningar inom viktiga områden som t ex arbetsmiljö
  • Onboarding-program för nyanställda


Vad behöver man tänka på som skapare av mobilt lärande? Anders ger tips och råd som förenklar processen och kortar ledtiden från beslut till färdig produkt.
Vi kommer också att få ta del av olika kundcase, som visar exempel på användningsområden.

Tid: 13 oktober 2017, 9 – 12, frukost från kl 8.30
Plats: Kungstornen konferens, Kungsgatan 33

Anders Börde, VD och grundare av Moblrn, har bakgrund från Telenor, apputveckling och mobil marknadsföring. Moblrn är ett verktyg för företag som vill skapa enkla och snabba mikroutbildningar i mobilen. Det fins mycket gemensamt mellan marknadsföring och beteendeskapande utbildningar. Detta kommer vara utgångspunkten för Anders presentation, som också ger konkreta exempel på var och hur mikrolärande kan addera värde till traditionella utbildningsinsatser.
www.moblrn.com