Utbildningsnätverket Stockholm

Nätverksträff hösten 2017

Framtidens lärande, utbildningsorganisation och roller

Lunch tillsammans med Maria Olin

​​​​​​​Idag träffas vi på höga höjder med fantastisk utsikt över staden för att diskutera hur vi tror att vår organisation och utveckling av roller i utbildningsarbetet kommer att se ut inom 5-10 år. Att utvecklingen går otroligt snabbt inom utbildningsområdet är ju ingen hemlighet, men hur anpassar vi oss och organiserar oss för att på bästa sett förse våra respektive arbetsplatser med rätt kompetens?

Maria Olin, rektor på Medieinstitutet är vår gäst idag och kommer att börja lunchen med att dela med sig av sina tankar kring dagens tema. Hur ser hennes framtidsvision ut när det gäller lärande, organisation av lärande och våra roller? Vilken kompetens bör vi själva som utbildare se till att skaffa oss för att kunna ge våra företag och organisationer det kompetensstöd som bäst stöttar verksamheten?

Tid: 7 november 2017, 11.30 - 14
Plats: Kungarummet, Restaurang Gondolen

Maria Olin är rektor på Medieinstitutet och verksamhetschef i Stockholm.
Medieinstitutet erbjuder branschnära Yrkeshögskoleutbildningar inom media, kommunikation och IT och har sedan 2006 försett ”utbildningsbranschen” med kompetens inom e-learning/blended learning med utbildningen ”Learning Designer – e-learningspecialist” (tidigare Utbildningsproducent Blended Learning/Pedagogik nya medier).