Utbildningsnätverket Stockholm

Nätverksträff hösten 2017

Konsten att skapa effektiva utbildningar med Blended Learning

Nils Carlberg

På årets första träff möter vi Nils Carlberg som kommer att visa exempel på utbildningar med Blended Learning och gå igenom metoder för hur man gör en "Blend" som passar den egna organisationen.
 
Under träffen kommer du själv att vara aktiv och få reflektera kring problemställningar tillsammans med de andra i nätverket.
 
Vi kommer även att beröra hur man kan göra en alternativ-kostnadsberäkning för att jämföra klassrumsutbildningar och olika Blended Learning-lösningar.
 
Extra – Learnifier by Dabox AB bjuder på frukost
Är du nyfiken på en relativt ny okänd leverantör av verktyg för att producera och administrera professionella digitala kurser är du välkommen redan kl 8. Learnifier bjuder på frukost och visar sin helt nya version av verktyget. Learnifier är ett svenskt EdTech-bolag som erbjuder sina kunder ett lättanvänt verktyg för ren Online-utbildning men har också kraftfulla och smarta funktioner för Blended Learning. Learnifier används idag av allt från små start ups till globala koncerner i mer än 25 länder för att utbilda hundratusentals kunder, medarbetare, blivande medarbetare, återförsäljare och samarbetspartners. Exempel på kunder som använder Learnifier är Lexicon, Handelshögskolan Executive Education, Svensk Fastighetsförmedling, VISMA, Lantmäteriet, KTH Executive School, Myndigheten för Yrkeshögskola, Företagsuniversitet, M-gruppen och King Interactive.
 
Du som deltar i dagens träff kommer att få ett erbjudande om att testa Learnifier i tre månader helt utan kostnad. Vill du inte få en testversion innan träffen, notera det med ett nej tack i anmälan.

Tid: 14 september 2017, kl 9-12 med frukost från 8.00 som sponsras av Learnifier.
Plats: Kungstornen konferens, Kungsgatan 33

Nils Carlberg har arbetat med vuxnas lärande i yrkeslivet de senaste 20 åren. Han är aktiv i Promise samt Swedish Learning Awards sedan flera år tillbaka. I sitt eget bolag arbetar Nils med utbildningar för bland annat Medieinstitutet, Netcompetence, egna produktioner för olika uppdragsgivare samt konsultuppdrag för Skolverket med flera.
På fritiden är Nils idrottsledare inom simhopp där han även arbetar med kompetensfrågorna på nationell nivå inom Svensk simidrott.