Utbildningsnätverket Göteborg

Nätverksträff hösten 2017

Framtidens lärmiljöer

Studiebesök på Kinnarps

Idag besöker vi Kinnarps och Ylva Dverstorp. Vi ska titta på nya spännande lärmiljöer och utbyta erfarenheter kring facilitering av workshops med mera.
 
Redan på tågresan till Kinnarp kommer vi att öva oss i att utforma lärandemiljö. Två och två ska vi fundera på förutsättningar för att lära, sätt att lära och hur miljön skulle kunna utformas, både möblering, teknik och luft/ljus mm. Översätt det till er egen verksamhet, hur skulle man praktiskt kunna göra?

Väl framme i Kinnarp kommer vi att få ta del av Kinnarps trendrapport kring lärande: http://www.kinnarps.se/Kunskap/trendrapport-2017/.

Kinnarps har, baserat på research, intervjuer och arbetet i Kinnarps FutureLab, ställt samman 10 stora trender som påverkar och formar framtidens utbildningsmiljöer fram till 2025. (En stor del av rapporten berör skolvärlden men en god lärandemiljö är naturligtvis giltig också på arbetsplatsen.)
Anders Larsson från Kinnarps kommer att dela med sig av rapporten; hållbara lärmiljöer, digitalt lärande och framtida lärande är några av dagens teman.

Under dagen kommer vi också att känna på att använda nya lärmiljöer samt utveckla vår kompetens i att hålla workshops genom att byta erfarenheter och känna på några övningar.

Lunch och transport ingår.

Tid: 25 oktober 2017, hel dag – mer information om resan från Göteborg mm kommer i inbjudan.
Plats: Kinnarps AB i Kinnarp

Anders Larsson, Concept Manager Next Education / Kinnarps
Anders Larsson, Concept Manager Next Education / Kinnarps