Rekryteringsnätverket

Nätverksträff hösten 2017

Certifierade personlighetstest

- upphandling av test och nya digitala urvalsmetoder
 Mattias Elg

På senaste tiden har debatten förts i arbetslivet kring huruvida personlighetstest är en bra metod att använda i rekrytering eller inte. Mattias Elg är en av personerna som tagit ett tydligt ställningstagande i media kring att personlighetstester har en plats i rekryteringsprocessen, men att användandet behöver vara evidensbaserat och kontinuerligt utvärderas.

Under sin föreläsning ger Mattias en bild av hur testmarknaden ser ut för närvarande, och vad som väntar runt hörnet. Att kunna ställa krav på testleverantörer blir allt viktigare och digitala lösningar ger oss nya möjligheter att utvärdera psykologiska skeenden i verksamheten. Av största vikt blir det i en accelererande värld att veta vilka kvalitetskrav vi bör beakta, exempelvis vid personlighetstestning och datalagring.
 
Mattias kommer också att leda en diskussion kring;
– Vad är det egentligen som skiljer ett högkvalitativt personlighetstest från testet som vi vill undvika att använda i rekryteringssammanhang? Vad innebär en certifiering av ett personlighetstest, och hur ska vi säkerställa att vi undviker fallgropar när vi upphandlar testlösningar? Hur påverkar nya digitala lösningar våra möjligheter att kartlägga och följa våra chefer och medarbetare på jobbet? Vad innebär detta för krav på framtidens HR-avdelningar?

Tid: 27 sep kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Kungstornen Konferens, Kungsgatan 33

Mattias Elg är legitimerad psykolog med inriktning mot arbetspsykologisk testning, organisationsanalyser och chefs- och ledarutveckling. Han ökar engagemang och resultat genom mätbarhet och har jobbat med organisationer som Försvarsmakten, IKEA, Kriminalvården, Polisen, Ericsson, Systembolaget och flera svenska universitet. För närvarande är han verksam på avdelningen för psykologi på Mittuniversitetet i Östersund.