HR och hälsonätverket Luleå

Nätverksträff hösten 2017

Kompetensförsörjning

– Bemanningsproblematik eller ledarutmaning?
Magnus Anttila

Det mycket vanligt att man begränsar begreppet kompetensförsörjning till rekryterings- och bemanningsproblematiken, vilket medför en risk, man riskerar att konservera och stärka bilden av att kompetensförsörjning endast är HR funktionens ansvar. Man kan också riskera att lägga kraften på processer med mycket långa ledtider där man får vänta länge på effekterna.
 
Det finns en stor potential i (och nödvändighet av) att bättre kunna utveckla befintliga medarbetare i linje med verksamhetens strategiska utveckling. Men det förutsätter att vi har ett bredare perspektiv på vad kompetensförsörjning är och vem som ansvarar för vad.
 
Den enskilt viktigaste faktorn för en välfungerande kompetensförsörjning är att chefer och medarbetare förstår hur verksamheten utvecklas, varför denna utveckling är viktig samt vad den innebär i arbetet. Kompetensförsörjning är i hög grad en pedagogisk ledarutmaning och en av HR-funktionens och utbildningsfunktionens viktigaste uppgifter är att motivera och stödja chefer att hantera denna.
 
Under nätverksträffen kommer vi att fokusera på vad kompetensförsörjning är och principer för hur man kan utveckla den så att den blir ett tydligare stöd för verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.
Vi kommer också att diskutera i våra respektive grupper kring nedan frågor. Därefter höstmys.
 
  • Arbetssätt, en konsekvens av synsättet – Hur kan vi utveckla arbetet med, roller och ansvar i kompetensförsörjningen?
  • Hur ser det ut i vår verksamhet och hur kan vi utveckla kompetensförsörjningen så att den blir ett tydligare stöd till verksamhetens utveckling

Tid: 23 november 2017, kl 10.30 – 15.30
Plats: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå

Magnus Anttila har 30 års erfarenheter av arbete med verksamhets- och kompetensutveckling, framförallt med fokus på att skapa tydliga kopplingar mellan verksamhetens- och medarbetarnas utveckling, att skapa en kompetensförsörjning som kortar ledtiden mellan strategi och ett förändrat agerande i verksamheten. Erfarenheterna bygger på arbete inom vitt skilda typer av verksamheter, privata, offentliga, stora och små.

Utöver dessa uppdrag arbetar Magnus med metodutveckling vilket resulterat bl a i boken ”Kompetens-försörjning – företagets viktigaste process” samt SKLs vägledningsmaterial ”Att göra ett bra jobb – ett stöd för att utveckla verksamheten och dess medarbetare” som kommit ut i 5 upplagor och 36000 ex.