HR och hälsonätverket Luleå

Nätverksträff hösten 2017

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR

- vad innebär den för oss på HR?
Karin Berger, PWC AB  (eller kollega)

Cybersäkerhetsexperten Karin Berger från redovisnings och rådgivningsbyrån PwC kommer till oss idag och ska hjälpa oss reda ut turerna kring den nya dataskyddsförordningen.
 
Den nya dataskyddsförordningen bygger vidare på dataskyddsdirektivet från -95 och kommer att vara gällande för hela europeiska unionen. Detta innebär att samma regler gäller för i stort sett hela Europa, vilket bidrar till att öka säkerheten för privatpersoner kring bland annat personuppgiftshantering ifrån företag och organisationer. Den nya förordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL) ifrån 1998.

Just nu pågår en omställningsperiod på drygt ett år fram till dess att förordningen slutligen ersätter nuvarande direktiv och personuppgiftslagen. Alla organisationer och företag som omfattas av förordningen har nu fram till maj 2018 att ställa om sig till de nya reglerna innan sanktioner och viten kan börja utdelas.

De generella reglerna kring dataskyddsförordningen är att de ska gälla alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter i någon form i sin verksamhet. Till exempel omfattas alla myndigheter, förutom de som ansvarar för rikets säkerhet, av den nya förordningen. 
 
Vad kommer detta att innebära för oss inom HR, behöver vi ändra informationslagring i våra hr-system? Känslig information, kompetens med mera, hur gör vi?
 
Föreläsning samt diskussioner.

Tid: 5 september, kl 10.30 – 15.30, obs, vi drar igång direkt kl 10.30
Plats: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå

Karin Berger, Cybersäkerhetsexpert på PwC. Karin jobbar till vardags med frågor kring informationssäkerhet och It-säkerhet och har varit inblandad i flertalet projekt med syfte att hjälpa organisationer att förbereda sig inför de nya krav som dataskyddsförordningen innebär.