HR och hälsonätverket Luleå

Nätverksträff hösten 2017

Arbeta för mångfald och mot diskriminering

Jan-Olov Madeleine Ågren

För Madeleine är arbetet mot diskriminering, mot negativ särbehandling grunden för att skapa och ta vara på den mänskliga mångfalden. Om icke-diskriminerings- eller likabehandlingsarbetet inte fungerar kommer inte mångfaldsarbetet att fungera heller. Många glömmer bort detta tyvärr.
 
Det är viktigt att göra klart för sig vilket som är syftet med arbetet. Att faktiskt utveckla arbetsplatsen/organisationen, låta alla komma till sin rätt, dra nytta av människors ofta dolda resurser, förebygga eventuella problem kopplade till diskriminering, trakasserier etc, eller att komma undan med brister och fel både i den gemensamma arbetsmiljön och i bemötandet av externa kontakter.
 
Under dagen kommer vi att gå igenom:
  • Vad är diskriminering? Vad är mångfald? Hur hanterar vi olikheter?
  • Begreppsapparat: norm, jämlikhet, jämställdhet, likabehandling m m
  • Diskrimineringslagstiftningen - rättigheter, skyldigheter och möjligheter
  • Vilka mekanismer ligger bakom diskriminering?
  • Normer, fördomar, attityder, förutfattade meningar m m
  • Förebyggande arbete mot diskriminering och för mångfald inom organisation och hos individ
  • Mångfald som positiv drivkraft
  • Växthuset, metod för att på en arbetsplats, inom en organisation kartlägga, analysera och åtgärda risker för diskriminering, trakasserier etc. Metoden bidrar till ett långsiktigt, planmässigt arbete.
  • Inventera hur och på vilka sätt deltagarnas organisationer arbetar med dessa frågor i praktiken och utbyta erfarenheter kring detta. Och relatera detta till hur den nya lagstiftningen från 1 januari 2017 ser ut angående aktiva åtgärder.

Tid: 4 oktober, kl 11 – 16, kaffe från 10.30
Plats: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå

Jan-Olov Madeleine Ågren, verksamhetsutvecklare, utbildare, rådgivare m m vid Rättighetscentrum Norrbotten, en antidiskrimineringsbyrå som drivs av Sensus studieförbund.