HR och hälsonätverket Luleå

Program för träffar hösten 2017

Passa på att boka in i kalendern redan nu, anmälan har öppnat!
Varmt välkomna!

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR

- vad innebär den för oss på HR?
Karin Berger, PWC AB  (eller kollega)

Cybersäkerhetsexperten Karin Berger från redovisnings och rådgivningsbyrån PwC kommer till oss idag och ska hjälpa oss reda ut turerna kring den nya dataskyddsförordningen.
 

Tid: 5 september, kl 10.30 – 15.30, obs, vi drar igång direkt kl 10.30
Plats: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå

Arbeta för mångfald och mot diskriminering

Jan-Olov Madeleine Ågren

För Madeleine är arbetet mot diskriminering, mot negativ särbehandling grunden för att skapa och ta vara på den mänskliga mångfalden. Om icke-diskriminerings- eller likabehandlingsarbetet inte fungerar kommer inte mångfaldsarbetet att fungera heller. Många glömmer bort detta tyvärr.
 

Tid: 4 oktober, kl 11 – 16, kaffe från 10.30
Plats: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå

Kompetensförsörjning

- Bemanningsproblematik eller ledarutmaning?
Magnus Anttila

Det mycket vanligt att man begränsar begreppet kompetensförsörjning till rekryterings- och bemanningsproblematiken, vilket medför en risk, man riskerar att konservera och stärka bilden av att kompetensförsörjning endast är HR funktionens ansvar. 
 

Tid: 23 november 2017, kl 10.30 - 15.30  obs, vi drar igång direkt kl 10.30
Plats: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå