HR-nätverket Stockholm

Nätverksträff hösten 2017

Framtidens ledare och chefer

Anders Kinding
 
Vad kommer att krävas av en ledare inom en 10-årsperiod? Vilka egenskaper eller beteenden kommer att vara absolut mest kritiska och hur formar vi alternativt rekryterar vi dem?

Nya tider, nya generationer, nya värderingar och förändringar i fokus hos människor leder till nya förutsättningar för verksamheter. Förändringar i företag och organisationer sker både gradvis och i språng. Det är tydligt att de mest framgångsrika ledares beteenden under 1990-talet inte längre fungerar lika effektivt. Även om du ser till de senaste tio åren, är det mycket som idag ser annorlunda ut. Kraven på chefer utvecklas och förändras hela tiden. Det gäller att hålla sig uppdaterad och gärna ”pro-active” för att inte halka efter konkurrenter.

Tillsammans med ledarskapskonsulten och författaren Anders Kinding ska vi dyka in de mest aktuella trenderna och diskutera hur vi på bästa sätt kan rusta våra chefer och organisationer för framgångsrikt arbete över de kommande åren.

Tid: 11 oktober 2017, kl 9 – 12, frukost från 8.30
Plats: Kungstornen Konferens, Kungsgatan 33

Anders Kinding har under många år arbetat med att utveckla ledare och ledningsteam. Han är medlem i ATD Association for Talent Development (fd ASTD) som är världens största organisation för kompetensutveckling inom företag. Organisationen sammanställer en mängd whitepaper och andra forskningsrapporter. Han samarbetare med flera globala företag, bland andra Wilson Learning, Burnham Rosen Group och Lake Associates, vilket ger honom möjligheter till globalt perspektiv. www.kinding.com

Anders är författare till flera böcker om ledarskap, den senaste ”Världens bästa chefer – vill du bli en av dem?” (2015) tillsammans med Caroline Wiklund.