HR-nätverket Göteborg

Nätverksträff hösten 2017

Hur mäta arbetsbelastning...

...och annat som påverkar välbefinnande och prestation i din organisation?
Lars Göran Wallgren Tengberg

Vet du vilka åtgärder som är de mest optimala för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och därigenom öka välbefinnandet och motivationen i just din organisation?

De flesta organisationer har begränsade resurser i form av tid och pengar och då gäller det att genomföra åtgärder som har de mest positiva effekterna. Det handlar om orsak och verkan. Arbetsbelastning är den enskilt största prediktorn till stress men samverkar också med andra faktorer som autonomi och socialt stöd. Om en medarbetarundersökning har en vetenskaplig förankring samt att data är tillgänglig för statistiska analyser finns det en stor potential för att detta blir ett strategiskt instrument för medarbetar- och organisationsutveckling.

Tid: 24 oktober 2017, kl 13 – 16, kaffe från 12.30
Plats: Radisson BLU Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59

Lars Göran Wallgren Tengberg, Civilekonom och Docent i psykologi med inriktning på arbets- och organisationspsykologi. Universitetslektor på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet och undervisar bland annat inom rekrytering, motivation, ledarskap och organisatoriskt beteende och forskar inom områden som CSR, psykosocial arbetsmiljö och stress.
Foto: Jan Davidsson
Foto: Jan Davidsson