HR-nätverket Göteborg

Nätverksträff hösten 2017

Det Digiloga Ledarskapet

 - Att arbeta med Ledarskap, Organisations- och Kulturutveckling med digitala verktyg.
Henrik Engberg

Vår värld är inne i en omvälvande tid där digitala lösningar och system påverkar oss mer och mer i alla avseenden och vi sköljs över av nya digitala tjänster både på det professionella planet och på vår fritid. Digitaliseringen är dessutom på de flesta organisationers agenda, samtidigt som långt från alla vet vad det innebär mer konkret, varför det händer så snabbt just nu och vilka krav som kommer ställas på olika delar av organisationen när man transformerar verksamheten mot det digitala.

Globala trendrapporter visar samtidigt på ett antal intressanta och mycket tydliga fokusområden för bolag i hela världen. Hela 92 procent av företagen säger sig arbeta aktivt med att forma en ny form av horisontell organisation, utifrån vad som kallats "The rise of teams". 89 procent säger sig arbeta med att utveckla ledarskapet, 86 procent med kulturen och 85 procent strävar efter att höja organisationens engagemang. Den klart viktigaste faktorn till varför dessa fokusområden är så viktiga är den Digitala Transformationen. Den tvingar organisationer att ändra sina synsätt för att snabbare kunna ta beslut och bli mer handlingskraftiga hela vägen ut i organisationen. Man har helt enkelt inte tid eller råd att arbeta i stela och trögrörliga hierarkier längre när kunden söker nya vägar till affärer och konkurrenterna utmanar med nya effektivare lösningar.
 
Hur dessa nya utmaningar och förutsättningar kommer påverka våra organisationer och hur ledarskapet behöver förändras för att hantera denna nya situation kommer denna nätverksträff bl a att handla om. Vi kommer att prata om nyckelfaktorer för att lyckas som ledare i framtiden och hur man faktiskt kan träna sitt ledarskap bl a med hjälp av digitala verktyg och hjälpmedel.

Tid: 20 september 2017, kl 9 – 12, kaffe från 8.30
Plats: Radisson BLU Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59

Henrik Engberg är VD och en av grundarna av Awesome Group. Henrik är Systemvetare från Lunds Universitet och har sedan början av -90 talet arbetat i olika ledande roller i bolag som Mandator och Knowit och Infocube.

Efter försäljningen av Infocube startade Henrik bolaget Awesome Group tillsammans med kollegan Jonas Hammarberg och gick snart därefter ihop med Christer Olsson och hans Managementkonsultbolag Utvecklingspoolen för att kombinera beteendevetenskap och organisationsutveckling med digitala system för att driva engagemang och lojalitet i olika perspektiv.