HR-nätverket Göteborg

Program för träffar hösten 2017

Passa på att boka in i kalendern redan nu, anmälan har öppnat!
Varmt välkomna!

Det Digiloga Ledarskapet

 - Att arbeta med Ledarskap, Organisations- och Kulturutveckling med digitala verktyg.
Henrik Engberg

Vår värld är inne i en omvälvande tid där digitala lösningar och system påverkar oss mer och mer i alla avseenden och vi sköljs över av nya digitala tjänster både på det professionella planet och på vår fritid. 
 

Tid: 20 september 2017, kl 9 – 12, kaffe från 8.30
Plats: Radisson BLU Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59

Hur mäta arbetsbelastning...

...och annat som påverkar välbefinnande och prestation i din organisation?
Lars Göran Wallgren Tengberg

Vet du vilka åtgärder som är de mest optimala för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och därigenom öka välbefinnandet och motivationen i just din organisation?
 

Tid: 24 oktober 2017, kl 13 – 16, kaffe från 12.30
Plats: Radisson BLU Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59

Digital transformation

HRs roll i verksamhetens digitala resa
Marie Andervin

Ett av de hetaste och mest omdiskuterade ämnena just nu är digitalisering och digital transformation, men vad handlar det egentligen om och hur kan HR ta sig an frågorna? Vad är HRs ansvar i all förändring? Var ska vi börja? Vilka resurser behövs? Vad ska vi fokusera på?

Tid: 30 november 2017, kl 13 – 16, kaffe från 12.30
Plats: Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3