Utbildningsnätverket Stockholm

Program för träffar våren 2020

Lärande i ständig förändring

Välkommen till en digital workshop där vi med hjälp av vår kollektiva kunskap tar steget från diskussion till handling! 
 
Vi vet att många av oss som jobbar inom lärande och utbildning funderar och diskuterar kring trenderna och utvecklingen till bla livslångt lärande, lärande som en integrerad del av vardagen och hur vi kan använda digitala möjligheter för lärande. 
 
Kärnan i Hyper Islands metodik är upplevelsebaserat lärande. Vi tror på att skapa och forma framtiden genom att våga börja agera och göra - snarare än att analysera eller försöka förutse framtiden genom att titta för mycket på det vi redan känner till. Vi har examinerat konkurrenskraftiga studenter i över 20 år - människor som kommer ut i arbetslivet med vanor och mindsets som gör dem kända som ‘lifelong learners’.  Men vad innebär det? Vad är nycklarna som skiljer vår pedagogik från traditionell utbildning?
 
Vi tror inte att det finns en ‘silver bullet’ som löser utmaningarna vi står inför, heller inget enda korrekt svar. Men vi tror att vi alla var och en sitter på en del av sanningen - och att vi tillsammans har förmågan att formulera en meningsfull helhet och konkreta steg att ta. 
 
I den här workshopen kommer vi att dela med oss av det vi lärt oss, men framförallt erbjuder vi ett kreativt, samskapande ‘labb’ där vi använder kunskapen i rummet till att skapa konkreta ideer och handfasta prototyper av framtidens lärande organisation!

Tid: 23 april 2020, 9-11.30 
Digital Workshop

Otto Ruijs, Head of Executive Education & Leadership Development at Hyper Island.
Otto Ruijs
Otto Ruijs