Utbildningsnätverket Stockholm

Program för träffar våren 2020

Kompetensstrategi

- kopplat till verksamhetsmål, kompetenskartläggning och vilken kompetens ska vi egentligen söka efter?
Erfarenhetsutbyte kring de lite mer strategiska frågorna kring utbildning/kompetensutveckling på arbetsplatsen.


Hur ser vår kompetensstrategi ut? Har vi en uttalad strategi som har affärsmål eller verksamhetsmål som grund?
 
Hur kartlägger vi befintlig kompetens? Tittar vi på befattningar och roller eller använder vi ett helt annat förfaringssätt?
 
Vilka kompetenser kommer vi att behöva inom en 5-årsperiod? Hur vet vi det?
 
Hur fyller vi gapet mellan befintlig och önskvärd kompetens? Utbildning, rekrytering, måste vi säga upp människor med ”fel” kompetens?
 
Beskrivningen av dagens träff landar mest i frågeställningar, det är deltagarna som ska diskutera kring frågeställningarna och kanske komma fram till några svar.

Tid: 19 februari 2020, kl. 9 - 12, frukost från 8.30
Plats: Kung Carls konferens, Birger Jarlsgatan 21.