Utbildningsnätverket Stockholm

Program för träffar våren 2020

Kompetensstrategi

- kopplat till verksamhetsmål, kompetenskartläggning och vilken kompetens ska vi egentligen söka efter?
Erfarenhetsutbyte kring de lite mer strategiska frågorna kring utbildning/kompetensutveckling på arbetsplatsen.

Tid: 19 februari 2020, kl. 9 - 12, frukost från 8.30.
 Plats: Kung Carls konferens, Birger Jarlsgatan 21.

Virtual Reality för onboarding

Studiebesök på Ericsson, Virtual Reality-utbildning på allvar.
 Anna Cau och David Grahnberg från Ericsson bjuder in till Kista för att vi ska få ta del av onboarding med hjälp av Virtual Reality. Hur kom man på idén? Hur har man gått tillväga och vad säger de som onboardas?

Tid: 28 augusti 2020, 9 - 12, frukost från 8.30.
Plats: Ericsson, Torshamnsgatan 21, Kista.  Lokal Hilda
Föreläsare: Anna Cau och David Granberg.

Lärande i ständig förändring

Välkommen till en workshop där vi med hjälp av vår kollektiva kunskap tar steget från diskussion till handling! 

Tid: 23 april 2020, 9-12
Digital Workshop
Föreläsare: Åsa Rexare

Ledare 2025

– betydelsen av engagemang, trygghet och tilltro.
 Frågeställningar som berörs är vilka ledarbeteenden som vi behöver mer av inom 5 år? Hur attraherar vi ledare som besitter dessa förmågor och har engagemanget som behövs? Hur utvecklar vi dem som vi redan har? Och hur hjälper vi ledare att hålla, både mentalt och fysiskt över tid?

Tid: 14 maj 2020, 13—16, Framåtflyttad till 7 september
Föreläsare: Emelie Lindén