Utbildningsnätverket Göteborg

Program för träffar våren 2020

Utveckla din facilitering

Välkommen till en eftermiddag där vi sätter luppen på facilitering av utbildningar och work-shops.
  
Syftet med dagen är att fördjupa dina kunskaper inom området och få inspiration att prova något nytt på hemmaplan. Hur kan vi öka tydlighet, delaktighet och kreativitet i våra utbildningar? Vad är facilitatorns roll och uppdrag? Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas, är några exempel på frågeställningar som kommer att belysas. Du kommer få en översiktlig genomgång av grunderna i facilitering och workshopledning samt prova på flera dialogmetoder som underlättar inlärning.
 
Ur innehållet:

  • Vad är facilitering?
  • Facilitatorrollen i utbildningar
  • Vanliga problem i kurser/utbildningar
  • Framgångsfaktorer för ökad inlärning
  • Prova på 5 dialogmetoder
  • Hjälpmedel för facilitering

Tid: 30 januari 2020, 13-16, kaffe från 12.30
Plats: Avalon Hotel, Kungstorget 9

Maria Eliasson är organisationsutvecklare, internationellt certifierad i facilitering och en av grundarna till Facilitatorhuset.
Marias arbetssätt kännetecknas av högt deltagarengagemang och en verktygslåda full av metoder som främjar lärande. I hennes uppdrag hjälper hon såväl den lilla ledningsgruppen som vill utvecklas och nå nya höjder, konferensen med 300 personer som vill ha delaktighet på riktigt samt  utbildar i facilitering.
Maria Eliasson
Maria Eliasson