Rekryteringsnätverket Stockholm

Nätverksträff våren 2020

Att matcha kultur och värdegrund

Hur kan vi rekrytera medarbetare för att matcha den befintliga organisationskulturen och värdegrunden?

Kan man egentligen mäta kultur? Går det att använda sig av kultur och värdegrund i rekryteringsprocesser, och fortfarande behålla en vetenskapligt god kvalitet? Kan man genom en utvecklad kultur skapa en mer produktiv och hälsosam verksamhet? Dessa frågor kommer Mattias att ge svar på dagens träff.
 
 
Vi kommer också att diskutera och reflektera över möjligheter och eventuella utmaningar vi ser med denna typ av verktyg.

Tid:  11 februari 2020 kl. 9—12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm

Mattias Elg

  • Bakgrund inom organisationspsykologi och personlighetstestning, partner och grundare av Artificial Analytelligence
  • Startade 2007 cut-e i Sverige, har också varit VD för Assessio Psychometrics
  • Utvecklat rekryterings- och säkerhetsmetodik hos svenska myndigheter (bland annat assessment av ”dark sides” och urspårningstendenser, inriktat på personlighetsstörningar och personlighetsproblematiska drag)
  • Representerade 2009-2012 Sverige i arbetet med att ta fram ISO 10667 bedömningstjänster i arbetslivet, och deltar 2018-2019 i revideringsarbetet.
Mattias Elg
Mattias Elg