Rekryteringsnätverket Stockholm

Program för träffar våren 2020

Att matcha kultur och värdegrund

Hur kan vi rekrytera medarbetare för att matcha den befintliga organisationskulturen och värdegrunden?

Tid: 11 februari 2020 kl. 9—12, frukost från 8.30.
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm.
Föreläsare: Mattias Elg.

En rekryterande organisation

- hur säkerställer man att alla involverade arbetar på samma sätt?
 Dagen vänder sig till dig som är rekryteringsansvarig och/eller arbetar med rekrytering inhouse i en verksamhet.

Tid: 19 mars, 2020, kl. 10 - 10.45 Webinar
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm.
Föreläsare: Katarina Riml, Home of Recruitment

Ledare 2025

– betydelsen av engagemang, trygghet och tilltro.
Frågeställningar som berörs är vilka ledarbeteenden som vi behöver mer av inom 5 år? Hur attraherar vi ledare som besitter dessa förmågor och har engagemanget som behövs? Hur utvecklar vi dem som vi redan har? Och hur hjälper vi ledare att hålla, både mentalt och fysiskt över tid?

Tid: 14 maj 2020 Framåtflyttad till 7 september 13-16
Plats: Östasiatiska Museet, Tyghusplan, Skeppsholmen.
Föreläsare: Emelie Lindén