Program för träffar våren 2020

Krishantering och vad kommer efter krisen?

Den 14 maj skulle vi haft en strålande våravslutning på Östasiatiska museet. Tyvärr har alla lagda planer för denna vår ställts på ända och vi planerar nu för en kick-off på Östasiatiska museet den 7 september i stället. Alla datum för hösten kommer i ett separat mejl.
 
Den 14e maj blir det i stället ett nyinsatt programinslag via webben. Vi möter Lottie Knutson i ett webinar på temat krishantering nu och när den omedelbara krisen är över.
 
”Framgång i motgång? Tja, just nu nöjer jag mig nog med överlevnad…”
 
Lottie Knutson har erfarenhet från bland annat tsunamin, IT-krascher och stora varsel. Hon har skrivit boken ”Nödrop – när krisen kommer” och reflekterar tillsammans med oss kring överlevnad och lärdomar från svåra jobbsituationer, både på kort och lång sikt. Vad händer med oss och organisationen efter en sådan anspänning? Vad kan vi tänka på, förbereda oss på?
 
På köpet samlar vi några ljuspunkter och insikter som trots allt dykt upp på coronavirushimlen.
 
Tankar, frågor, inspel och reflektioner välkomnas via mejl i förväg, eller till chatforum under webinaret (eller sms till mig under webinaret).

Tid:  14 maj, kl. 14-15
Plats: Via webben

Vill du gå på webbinaret?
Anmäl dig via din medlemssida

Lottie Knutsson
Lottie Knutsson