HR-nätverket Stockholm

Program för träffar våren 2020

Uppdragsdialog

Behöver vi verkligen medarbetarenkäter och utvecklingssamtal?  Erfarenhetsutbyte kring medarbetarutveckling, med eller utan enkäter.
 
På dagens träff byter vi erfarenheter och diskuterar olika sätt att driva personalutveckling. Är det med traditionella medarbetarenkäter och utvecklingssamtal eller kan man faktiskt göra på andra sätt?
Ta med dig exempel på hur ni i er verksamhet arbetar med utveckling, hur ser er medarbetarenkät ut? Vad tar ni upp i utvecklingssamtalen osv.
 
Sanna Flyckt börjar dagen med att dela med sig av deras nya modell för utveckling av personal och verksamhet.
 
Fastighetsbolaget Akademiska Hus har gått från traditionella utvecklingssamtal, prestationssamtal och medarbetarundersökningar till uppdragsdialog som metod. Sanna Flyckt, HR-partner, berättar varför Akademiska Hus har valt att göra denna resa, på vilket sätt det implementeras, vilka utmaningar de ser och hur det har gått hittills.
 
HR har sedan 1960-talet använt utvecklingssamtal/medarbetarsamtal som verktyg för samtal med varje medarbetare. Ett verktyg som när det kom uppfyllde allt man önskade. Idag när hierarkier försvinner och vi arbetar alltmer i projekt och samverkansgrupper, chefer finns på distans och varje medarbetares behov är mer i centrum så fungerar inte gamla tiders verktyg baserat på checklistor och rapportering.
 
Akademiska Hus har sedan lite mer än 1 år tillbaka infört en annan modell där medarbetarnas UPPDRAG är i fokus. Att kontinuerligt diskutera uppdraget och förutsättningarna som behövs för att göra ett bra jobb är faktorer som krävs för att skapa en bra och sund psykosocial arbetsmiljö, men också för att få en fungerande organisation som levererar mot uppsatta mål och strategier. En ny modell för uppföljning där inget är anonymt bidrar till ökat självledarskap och mer aktivt förbättringsarbete. 

Tid: 2 april, 2020, 9—12, frukost från 8.30.  Flyttad framåt
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38.

Sanna Flyckt

Sanna Flyckt
HR-partner på Akademiska Hus tillika medlem i HR-nätverket.