HR-nätverket Stockholm

Program för träffar våren 2020

Trendspaning HR

- vad väntar runt hörnet?
Har du koll på omvärlden och vad som eventuellt kommer att ske inom HR-sfären de kommande åren?

 
Vi gästas av Kjell Lindström, känd framtidsspanare, författare och föreläsare inom HR, ledarskap med mera.
 
Kjell kommer att ge oss tips för hur vi själva kan trendspana och en aning om vad vi kan förvänta oss inom de närmaste åren.
 
Något om trendspaning
Bakgrund, Metoder och förhållningssätt för en uthållig omvärldsbevakning 

Spelet om framtiden 
Vad påstår de stora instituten om framtiden? Hur troliga här deras utsagor? Och vad tycker vi om dem?
Vi undersöker framtidsfrågorna på ett nytt, inspirerande och mycket tänkvärt sätt.
 
Vad väntar runt hörnet?
Om framtidens organisation och ledarskap
Vad kommer att hända med våra organisationer när digitaliseringen, behoven av snabba förändringar, ökad osäkerhet och svåröverblickbar komplexitet ökar trycket på våra verksamheter?

Tid: 7 februari 2020, Obs! fredag
9-12, frukost från 8.30.

Plats: Central Hotel
Vasagatan 38, Stockholm

Kjell Lindström är föreläsare, trendspanare och författare.
Redaktör för Sveriges största trendspaningsbrev - Nodentrender - sedan 2005.

Föreläser bl a på Handelshögskolans kvalificerade ledarprogram sedan många år.
Har bl a skrivit (i samarbete med kollegan Magnus Dalsvall) ”Bortom tankefällan”, ”Den nakna ledningsgruppen” och ”HR och den nya verkligheten”.

Kjell tilldelades 2013 ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR för sina insatser för svenskt personalarbete.