HR-nätverket Stockholm

Program för träffar våren 2020

Trendspaning HR

 - vad väntar runt hörnet?
 Har du koll på omvärlden och vad som eventuellt kommer att ske inom HR-sfären de kommande åren?

Tid: 7 februari 2020, Obs! fredag, 9-12, frukost från 8.30.
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm
Föreläsare: Kjell Lindström

Uppdragsdialog

Behöver vi verkligen medarbetarenkäter och utvecklingssamtal?  Erfarenhetsutbyte kring medarbetarutveckling, med eller utan enkäter.

Tid: 2 april, 2020, 9—12, frukost från 8.30. Framåtflyttad
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm 
Föreläsare: Sanna Flyckt

Ledare 2025

– betydelsen av engagemang, trygghet och tilltro.
 Frågeställningar som berörs är vilka ledarbeteenden som vi behöver mer av inom 5 år? Hur attraherar vi ledare som besitter dessa förmågor och har engagemanget som behövs? Hur utvecklar vi dem som vi redan har? Och hur hjälper vi ledare att hålla, både mentalt och fysiskt över tid?

Tid: 14 maj, 2020, Framåtflyttad till 7 september 13-16
Plats: Östasiatiska Museet, Tyghusplan, Skeppsholmen. 
Föreläsare: Emelie Lindén