Hälsa och Arbetsmiljö

Nätverksträff våren 2020

Ledarskap och digitala verktyg

- vägen till friskare medarbetare?
 Hur kan ledarskap och digitala verktyg bli framgångsfaktorer i det proaktiva arbetet för organisatorisk, social och psykisk hälsa?


Sjukfrånvaro är synligt och konkret men ett trubbigt mått på organisationens och medarbetarnas hälsa, toppen på det berömda isberget. Under ytan och betydligt svårare att upptäcka, döljer sig de som befinner sig i ”riskgrupp” och ännu inte visat tecken på fysisk eller psykisk ohälsa.
 
När organisationer och medarbetare pressas till bristningsgränsen, privat- och arbetsliv vävs allt tätare samman, grunden till ohälsa är hemma och/eller på jobbet blir det proaktiva Employee Wellness-arbetet ännu viktigare. Många arbetsgivare har generösa erbjudande om friskvårdsbidrag, stor kreativitet och mångfald av friskvårdsaktiviteter under och utanför arbetstid. Men vad gör man när medarbetarna inte använder friskvårdsaktiviteterna arbetsgivaren erbjuder och sjukfrånvaron är hög?
 
Vilken betydelse har ledarskapet och företagskulturen för hälsoarbetet?
 
Hur kan arbetsgivaren balansera på gränsen mellan arbets- och privatliv – arbetsgivaren har ju rehabiliteringsansvar – om en medarbetare riskerar hamna i ”riskgrupp”?
 
Vilket stöd skulle digitala hjälpmedel kunna utgöra för att vara användbara i det proaktiva hälsoarbetet?
 
Nätverksträffen inleds av Torgny Steen. Därefter delar vi in oss i tre Bikupor för att dela och byta erfarenheter, (mindre) goda framgångsexempel kring:
  • Ledarskapets betydelse för proaktivt hälsoarbete
  • Hur arbeta proaktivt med hälsa utan att kränka den privata sfären
  • Digitala verktyg för proaktivt hälsoarbete
 
Återsamling, presentation och erfarenhetsutbyte från de olika Bikuporna.
 
Dagen avslutas med introduktion och prova på av Mindful Movements för inre frid, inre fokus och inre styrka (Medtag filt alt Yogamatta).

Tid: 13 februari, 2020 kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Torgny Steen är företags- och förändringsledaren som under 25 år satte medie- och mötesvärlden i rörelse (IDG Sweden, Aftonbladet.se, Riksmedia, Sydsvenskan.se). Efter att ha drabbats av ”Dopamin Hangover” och ha räddat ett av sina fyra barn från utanförskap i skolan - med Mindful Movements – hoppade han av medievärlden för att som Changemaker ta upp kampen MOT stillasittande och låsningar FÖR fysisk aktivitet och lösningar kring organisatorisk, fysisk och psykisk styrka och hälsa.

Som föreläsare, utbildare, förändringsledare och författare bidrar Torgny idag till att människor och organisationer i Norden sparar tid, pengar, mänskligt lidande och stärker varumärket.

Torgny Steen
Torgny Steen