Hälsa och Arbetsmiljö

Nätverksträff våren 2020

Arbetsmiljöarbetet

- hur förbättrar vi det?
 En träff med erfarenhetsutbyte kring arbetet med arbetsmiljö. Hur går förbättringsarbetet till? Vilka utmaningar har vi och hur löser vi det?


Susanna Andersin, vår medlem från PwC börjar dagen med att berätta om deras arbetsmiljöarbete som fick en nystart sommaren 2018. Susanna berättar om utmaningar och svårigheter, men också om inspirerade chefer som tagit till sig idéer och fortsätter arbetet som en naturlig del kopplat till verksamhetsmålen. En viktig del i PwC:s arbetsmiljöarbete är de pulsmätningar som lanseras i början av 2020 som vi också kommer att få höra mer om.
 
Vi fortsätter att utbyta erfarenheter på temat, ta gärna med dig exempel på verktyg, processer och liknande för att vi alla ska bli lite bättre på hur vi arbetar med arbetsmiljön och hur vi får medarbetare och chefer engagerade och tar in arbetsmiljön som en naturlig del i sitt arbete.

Tid: 10 mars, 2020 kl. 9—12, frukost från 8.30
Plats: Kung Carls konferens, Birger Jarls gata 21