Hälsa och Arbetsmiljö

Nätverksträff våren 2020

Årets hälsofrämjande chef 2019

Så tar vi tillsammans ett helhetsgrepp om hälsoarbetet och skapar en välmående organisation såväl som personalstyrka.

Vi möter Ramin Kabiri som berättar om resan i hälsoarbetet på Mälarbackens vård– och omsorgsboende.
 
  • Hur har vi genom motiverande ledarskap engagerat hela organisationen i det hälsofrämjande arbetet? 
  • Så skapar vi en välfungerande verksamhet med god arbetsmiljö där personalen är den viktigaste resursen 
  • Så uppnår vi ett bättre resultat för organisationen i helhet genom att stärka och utveckla individen och gruppsamhållningen ur en hälsofrämjande synvinkel
 
Efter paus fortsätter vi med erfarenhetsutbyte och diskuterar Ramins föreläsning, vad kan vi lära oss av hans resa?

Tid: 21 april 2020, kl. 9—12, frukost från 8.30   Flyttad framåt 
Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17

Ramin Kabiri är Biträdande enhetschef på Mälarbackens vård– och omsorgsboende.
Ramin är utbildad till sjukgymnast och kompletterat med många vidareutbildningar så som magisterexamen i ledarskaps- och organisationsutveckling, idrottsmedicin, akupunktur, motivation, fysiologi med mera.

Han utsågs till Årets Hälsofrämjande chef på Chefgalan 2019.

Ramin Kabiri
Ramin Kabiri