Hälsa och Arbetsmiljö

Program för träffar våren 2020

Ledarskap och digitala verktyg

- vägen till friskare medarbetare?
 Hur kan ledarskap och digitala verktyg bli framgångsfaktorer i det proaktiva arbetet för organisatorisk, social och psykisk hälsa?

Tid: 13 februari, 2020 kl. 9-12, frukost från 8.30.
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38.
Föreläsare: Torgny Steen

Arbetsmiljöarbetet

 - hur förbättrar vi det?
En träff med erfarenhetsutbyte kring arbetet med arbetsmiljö. Hur går förbättringsarbetet till? Vilka utmaningar har vi och hur löser vi det?

Tid: 10 mars, 2020 kl. 9—12, frukost från 8.30.
Plats: Kung Carls konferens, Birger Jarlsgata 21.
Föreläsare: Susanna Andersin

Årets hälsofrämjande chef 2019

Så tar vi tillsammans ett helhetsgrepp om hälsoarbetet och skapar en välmående organisation såväl som personalstyrka.

Tid: 21 april 2020, kl. 9—12,   Framåtflyttad
Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17.
Föreläsare: Ramin Kabiri

Ledare 2025

– betydelsen av engagemang, trygghet och tilltro.
Frågeställningar som berörs är vilka ledarbeteenden som vi behöver mer av inom 5 år? Hur attraherar vi ledare som besitter dessa förmågor och har engagemanget som behövs? Hur utvecklar vi dem som vi redan har? Och hur hjälper vi ledare att hålla, både mentalt och fysiskt över tid?

Tid: 14 maj 2020,  Framåtflyttad till 7 september 13-15
Plats: Östasiatiska Museet, Tyghusplan, Skeppsholmen. 
Föreläsare: Emelie Lindén