Comp & Ben-nätverket

Program för träffar våren 2020

Löneglidning och lönerörelsen

Den 31 mars 2020 går många centrala löneavtal ut och frågan är om den då är klar och vad det blev.
Oavsett vilken procent och andra regleringar i kommande avtal, ska företag hantera den årliga löneglidningen.
 
Är det ett gissel, blir den alltid mycket högre än lönerevisionen, är den en okontrollerade kostnadsökning…
 
Företag förändrar sin organisation, tillsätter nya befattningar och rekryterar både internt och externt.
Nätverket kommer att diskutera och byta erfarenheter i hur företaget får kontroll på löneglidningen.
Hur kan företaget kontrollera, kartlägga, analysera och styra utvecklingen?
Finns det metoder och HR-system som kan beräkna omfattningen av löneglidning?
 
Som en del i frågan om löneglidning kommer vi även att behandla frågan om lönejustering, både upp och ner, vid förändringar av medarbetarens befattning.
Den 2 april kommer vi även att besluta om vilket ämne som vi ta upp på mötet den 14 maj.
Tid: 14 maj, 9-12 plus lunch
Plats: World Trade Center, Lexicon
              Klarabergsviadukten 70

Nätverksledare

Gärmund Sandberg har arbetat inom området Compensation & Benefits i över 30 år skaffat sig sin en mycket omfattande erfarenhet från både operativa och konsultativa befattningar inom Compensation, Benefit & Pension, både inom Sverige och internationellt.

De senaste 6 åren har han varit på Vattenfall Group som Senior Expert and Process Manager Compensation & Benefits for Executives, Global Compensation & Benefits Manager på BillerudKorsnäs och idag Senior Compensation & Benefits Specialist på Sandvik.

Tidigare Senior Konsult och konsultchef på Mercer och under 2000-talet var han även Personalchef på ONOFF och VD på Max Matthiessen Consulting.

Nätverksledare Gärmund Sandberg
Nätverksledare Gärmund Sandberg