Comp & Ben-nätverket

Program för träffar våren 2020

Program våren 2020
  • 19 februari
    Metod att ta fram bonussystem. Läs mer >>
  • 14 maj
    Löneglidning och lönerörelsen. Läs mer >>
  • juni
Tid: 9-12 plus lunch
OBS! För att få en så aktuell agenda som möjligt och som fyller medlemmarnas behov, kan innehållet i träffarna komma att kompletteras.

Med reservation för eventuella förändringar