Utbildningsnätverket Stockholm

Nätverksträff våren 2019

Självledarskap - i en snabbföränderlig omvärld

Att kunna leda sig själv innan man ska leda andra har fått stort genomslag i våra organisationer. Ge dig själv en eftermiddag med reflektion och övning i självledarskapet.
 
Våra tankar och känslor driver oss hela tiden – medvetet och omedvetet. Genom att förstå dessa drivkrafter bättre kan vi förstå och leda oss själva på ett skickligare sätt. Till ett större välbefinnande, mer meningsfulla relationer och en högre förmåga att nå dina mål – inom arbete och privatliv.
 
Träna din förmåga att bli medveten om dessa invanda ”tanke- och känslomönster” – bli medveten och förändra successivt de mönster som leder till oönskade stress och hotkänslor.
 
Vi kommer gå igenom olika tekniker och modeller som leder till ökad förmåga att leda dig själv, samt några övningar där du får känna på några verktyg för ökat självledarskap. Exempel är hjärnans hot/belöningssystem, impulskontroll, SCARF och den egna videokameran.

Tid: 16 maj kl. 13-16, kaffe från 12.30
Plats: Ersta Terrass. Erstagatan 1N, Stockholm

Fredrik Fleetwood arbetar sedan 15 år tillbaka som organisationskonsult med företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor.

Utgångspunkten för Fredriks arbetssätt är individens glädje, vilja och förmåga att realisera sina förmågor – individens och gruppens potential – i syfte att skapa goda resultat för individ och organisation.