Utbildningsnätverket Stockholm

Nätverksträff våren 2019

Learnability, Growth Mindset och Learning Portals

På detta tillfälle kommer vår medlem Anna Lyckström, tillsammans med kollegor från Scania, att berätta om olika mindset inom lärande samt visa ett av de verktyg Scania utvecklat.

Learnability

Enligt forskning gjord av Deloitte tillsammans med Harvard Business Review, kommer halveringstiden för högskoleutbildning vara fem år 2020. LinkedIn gjorde nyligen en studie av de 20 snabbast växande jobben i USA och fann att de flesta av dem existerande inte ens för fem år sedan. I en tid av allt snabbare förändring har individens förmåga och vilja att lära blivit en allt viktigare tillgång för organisationer och företag. Vi reflekterar och pratar om vad vi kan göra för att stärka och möjliggöra denna förmåga.
 
Growth Mindset
Professor Carol Dwecks tankar och forskning kring Growth Mindset har väckt mycket uppmärksamhet och inspirerat många inom såväl skolan som företagsvärlden. Att förstå vad detta mindset innebär och hur man kan träna upp det kan öka vår Learnability, både på individ- och organisationsnivå. Det kan också ge våra barn en annan resa genom livet.  Vi berättar hur, och bjuder in till lärorika reflektioner.
 
Learning Portals

Scanias mål är att leda omställningen mot ett hållbart transportsystem som är affärsmässigt lönsamt och samtidigt bättre för miljön och för samhället i stort. Detta innebär att Scania står inför en stor förändring både när det gäller våra affärer men främst många av våra kompentenser.
För att möjliggöra ett lärande, ”learning at the fingertips”, som sker när du behöver lära dig något, har tiden, möjligheten eller motivationen och där du väljer hur du vill lära dig har vi utvecklat lärportaler inom flera områden. Vi berättar om arbetet kring detta och visar på hur dessa ser ut och fungerar.

Tid: 15 februari kl. 9—12, frukost från 8.30
Plats: Kapitel 8. Klarabergsviadukten 90

Lars Kjellander har arbetat med lärande i över trettio år, från gymnasielärare till ansvarig för lärandestrategi på Ericsson. Sedan tre år arbetar han på Scania för att driva förändring av lärandekultur, arbetssätt och metoder.

Anna Buckhöj har många års erfarenhet av att skapa lärande och organisationsutveckling, både som linjechef och som konsult. Utöver ledarskap är facilitering och aktionsmetodik några av hennes specialistkompetenser. På Scania vill hon inspirera, skapa medvetenhet och kavla upp ärmarna tillsammans med chefer för att med enkla medel effektivisera lärandet i deras vardag.

Anna Lyckström är en fd skollärare som har många års erfarenheter på Scania inom olika verksamheter och roller. Då längtan efter att få jobba med lärande blev för stor har hon nu hittat ”hem” igen inom området Learning and Development och arbetar bl.a. med lärportaler.