Utbildningsnätverket Göteborg

Program för träffar våren 2019

Virtual Reality som ingrediens i blandat lärande

Idag ska vi få ta del av utbildningsteknik i framkant. Virtual Reality i blandat lärande samt prova på vad det kan innebära att verkligen känna behovet av lärande och riskerna med att inte ha kunskapen.
  
Byggindustrin är en riskfylld bransch där olyckor och ibland även    dödsfall inträffar på arbetsplatsen. För att skapa en ännu säkrare arbetsmiljö har Skanska därför valt att satsa på en säkerhetsutbildning i  Virtual Reality (VR) för att hjälpa medarbetarna att bli mer medvetna om olika risker.

Tania Sjöberg, projektledare för “Step into safety” kommer att berätta om hur Skanska valt att koppla ihop VR med beteendevetenskap.
Vi får lära oss mer om denna form av blandat lärande och få även  uppleva hur VR som metod kan användas för att skapa känsla hos användaren.
 
Skanskas teknikpartner I detta project, Outhere, kommer också att vara på plats för att kunna svara på mer teknikorienterade frågor.

Tid: 28 februari kl. 9-12, kaffe från 8.30
Plats: Avalon Hotel, Kungstorget 9

Tania Sjöberg
Project Manager Step Into Safety
Virtual Reality Training
Skanska Sverige AB