Utbildningsnätverket Göteborg

Program för träffar våren 2019

Lärtransfer och lärande organsiationer
- studiebesök på Migrationsverket

Hur skapar vi en lärande organisation och vilka är stegen i denna lärtransfer och hur tar vi oss över trösklarna mellan de olika stegen?
  
Migrationsverket bjuder in till sina lokaler på Vestagatan I Göteborg för att vi ska kunna diskutera utmaningar och lösningar till en lärande organisation.
 
Deltagarna kan lyfta fram lärande i vardagen som varit framgångsrikt i deras organisation. Vad har varit utmaningar? Vi kan inleda med att berätta vilka insatser vi har tagit fram för att utövas ute i organisationen samt vad som behöver göras för att nå ända fram.
 
Hur arbetar vi i respektive verksamhet för att skapa denna trappa av mognad för lärande.
Vi delar med oss av våra goda exempel på aktiviteter som fungerar som lärande i vardagen. Vi diskuterar även de utmaningar som finns med att jobba med lärandet ute i verksamheten och hur vi ska ta oss an de utmaningarna.

Tid: 27 mars kl. 13—16, kaffe från 12.30 
Plats: Migrationsverket.
Vestagatan 2 i Göteborg

Migrationsverket:
Efva Kinnerfors, kompetensspecilaist
Hans Fagerlin, chef kompetenscentrum