Utbildningsnätverket Göteborg

Program för träffar våren 2019

Virtual Reality som ingrediens i blandat lärande

Idag ska vi få ta del av utbildningsteknik i framkant. Virtual Reality i blandat lärande samt prova på vad det kan innebära att verkligen känna behovet av lärande och riskerna med att inte ha kunskapen. 

Tid: 28 februari kl. 9-12, kaffe från 8.30
Plats: Avalon Hotel, Kungstorget 9
Föreläsare: Tania Sjöberg

Lärtransfer och lärande organsiationer

- studiebesök på Migrationsverket.

Hur skapar vi en lärande organisation och vilka är stegen i denna lärtransfer och hur tar vi oss över trösklarna mellan de olika stegen?

Tid: 27 mars kl. 13—16, kaffe från 12.30 
Plats: Migrationsverket
Vestagatan 2 i Göteborg
Föreläsare: Efva Kinnerfors
och Hans Fagerlin.

Livslångt lärande (i karriären)

Globalt perspektiv, case studies och karriärplanering.

På dagens träff höjer vi blicken och funderar lite över lärandet över tid. Daniel Kjellsson, en man med framtidsvisioner, kommer till oss och ger sin syn på livslångt lärande.

Tid: 23 maj kl. 13-16, kaffe från 12.30
Plats: Lisebergs Wärdshus
Föreläsare: Daniel Kjellsson