Rekryteringsnätverket Stockholm

Nätverksträff våren 2019

Rekryteringsprocessen

Vi börjar våren med att diskutera våra processer inom rekrytering. Finns det svaga länkar som vi kan förstärka? Vad gör vi allra bäst? 

Att forma eller designa en rekryteringsprocess kräver tid och tålamod, något man kanske inte har i det brinnande rekryteringsarbetet. Att ta ett steg tillbaka och fundera igenom behov, stödsystem, valida metoder och kompetenser i kedjan kan dock vara mycket värdefullt. Ju bättre vi känner hur vi jobbar idag och vad möjligheterna är dess bättre. Utan kunskap och insikt får vi inte samma utväxling på inköpta moderna system, AI och andra digitaliseringsmetoder.
 
Markus Koppari kommer till oss idag och ger oss tips och råd om utveckling av denna kedja av händelser och vi får några nycklar som du tar med dig ”hem” för att förstå lönsamhet i rekrytering.
 
Efter paus diskuterar vi processerna i våra egna verksamheter, vilka beståndsdelar fungerar bra, vilka vill vi göra om och bättra på – kanske stryka helt?
Vi ska också titta lite närmare på hur vi kan motivera cheferna till att ta till sig kunskap och öva på kravprofiler, intervjuer med mera.

Tid: 1 februari kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Freys Hotel, Bryggargatan 12

Markus Koppari är expertkonsult inom rekryteringsdesign, hjälper rekryteringsföretag och organisationer att utveckla rekryteringsfunktioner och kapacitet inom kompetensförsörjning.
Har tidigare varit med och byggt upp och utvecklat rekryteringsbolag inom Wise koncernen, byggt och utvecklat interna rekryteringsfunktioner inom Försvarsmakten, ICA, MTG, Viaplay, Viasat. Representerar Sverige i utveckling av internationella standards (ISO) inom kandidatupplevelse, mångfald och inkludering, assessment-tjänster. 
Examen från Stockholms Universitet och Försvarshögskolan.