HR och hälsonätverket Luleå

Program för träffar våren 2019

Modeflugan som blev ett vardagsverktyg - när coaching gör mest nytta

Hur kan vi stödja chefer och medarbetare i vår verksamhet utifrån ett coachande perspektiv?
 
Coaching används numera till vardags i de flesta organisationer. Men när har det effekt och hur bör verktyget användas? Vilka resultat kan det ge och vilka fällor bör vi undvika? Under dagens träff utforskar vi ämnet och tar del av Cecilia Hjeltes mångåriga erfarenhet av att möta chefer i coachingsamtal.
 
Under många år var coaching en trend som skulle vara lösningen på organisationer och chefers alla problem och svårigheter. Åren har gått och med det har coaching blivit ett mer nyanserat verktyg som används med måtta och där det passar. Och hur det ska användas beror till stor del på vem som utövar det och vilken maktsymmetri som finns mellan de två parterna.
 
Under dagen går vi kort igenom coachingens grunder och utforskar var och när coaching gör nytta. Cecilia delar med sig av sina erfarenheter och specialtips. Vi dyker in i hur positiv psykologi och neurovetenskap kan stärka coachingens effekt.
 
Vi jobbar med ett case och ni får öva på att coacha varandra. Några av de diskussionsfrågor vi kommer att berör är:
  •  Vad är det vanligaste hindret som vi möter i coaching?
  • När coaching går fel, vad händer då?
  • Förtrolighet och frivillig ”sekretess” – gäller det alltid?
  • Vem ska coacha och i vilka frågor?
  • Hur skiljer det sig att vara intern eller extern coach?
  • Är det skillnad att coacha en 23 åring jämfört med en 53 åring?

Tid: 13 mars kl. 11-16, kaffe från 10.30
Plats: Elite Stadshotellet. Storgatan 15, Luleå

Cecilia Hjelte är VD och seniorkonsult hos Ericson och Hjelte AB. Hon har lång erfarenhet av att hjälpa chefer, grupper och organisationer att gå från insikt till förändring. Hon har varit coach sedan 2004 och mött hundratals chefer i coachingrummet.
Cecilia är i grunden beteendevetare med huvudämne i psykologi och har arbetat både nationellt och internationellt bland annat med uppdrag för Australian Defence Force, Google och Hyper Island.