HR och hälsonätverket Luleå

Program för träffar våren 2019

Medskapande - utveckling pågår

Medskapande för att:
  • lära oss och utvecklas
  • skapa bästa möjliga arbetsklimat
  • nå mål och upprätthålla gemensamma värderingar

Göran Eklund kommer till oss idag för att diskutera medskapande med oss.
 
För honom är medskapande en värdering, ett arbetssätt, en attityd, ett beteende och en förmåga. Den medskapande människan, gruppen eller organisationen påverkas och låter sig vägledas av värderingar och val. Detta visar sig i sättet att tänka, känna, handla, uppträda samt i språkbruket. Att vilja och våga är grunden till förändring. Det innebär att det ibland är svårt att förutse hur det kommer att lyckas. Därför är det väsentligt att prövande och försökande är värt att uppmärksammas  oavsett resultatet. Motivation, energi och lust är själva drivkraften. Göran har sett att i grupper av människor där det råder mycket av medskapande mår människor bra, trivs och utvecklas och som en effekt av detta blir också prestationerna bra!
Hur utvecklar vi och tränar på medskapande i våra verksamheter? Hur skapar vi utvecklingskompetens, hur ökar vi tilliten och dialogen?
 
Vi kommer givetvis att diskutera och byta erfarenheter kring temat.

Tid: 12 februari kl. 11-16, kaffe från 10.30
Plats: Clarion Hotel Sense
Skeppsbrogatan 34, Luleå

Göran Eklund, grundare av Sunnanå Utveckling. Han har haft stor betydelse för idé- och pedagogutveckling i bolaget. Har lång, bred och djup erfarenhet av utvecklingsarbete sedan 1984.

Göran har lett stora processer i bla Volvo PV, SAS och SSAB, har varit mentor till åtskilliga individer genom åren samt författat flera böcker.