HR och hälsonätverket Luleå

Program för träffar våren 2019

Mångfald som en arbetsmiljöfråga

Jämställdhetspolicys och mångfaldspolicys i alla ära men hur får vi in arbetet i det dagliga och systematiska arbetsmiljöarbetet? Vi gästas idag av Ann-Katrine Roth som hjälper oss på traven med dessa frågor.
 
Vi avslutar våren med att arbeta kring arbetsmiljön utifrån ett
mångfalds– och jämställdhetsperspektiv. Ann-Katrin kommer bland annat att ta upp:
  • Vad är egentligen jämställdhet och mångfald?
  • Mångfaldens konsekvenser, forskning & fakta
  • Vilken fråga har störst betydelse för att skapa en bra arbetsmiljö och arbetsplats?
  • Gränsdragningar mellan privatliv och arbetsliv, går det att göra?
  • Metoder och verktyg för att skapa en god arbetsmiljö för medarbetare
  • Råd och tips
 
Vi varvar dagen med fakta, kunskap och diskussioner. Vi kommer också att spela mångfaldsspelet som bygger på de vanligaste fördomarna.

Tid: 8 maj kl. 11-16, kaffe från 10.30
Plats: Clarion Hotel Sense
Skeppsbrogatan 34, Luleå

Ann-Katrine Roth är jurist, konsult och författare och startade företaget E(uro)QUALITY – Jämställdhetskonsult AB år 1993. Idag arbetar Ann-Katrine också med mångfald utifrån ett lönsamhetsperspektiv och har breddat verksamheten med CSR frågor (företagens samhällsansvar). 

Hon arbetar också med utbildning, utveckling och stöd i förändringsarbete bland annat för organisationen ICLD som mentor i projekt för hållbarhet och lokal demokrati med ett genderperspektiv. Läs mer på www.euroquality.se