HR och hälsonätverket Luleå

Program för träffar våren 2019

Medskapande - utveckling pågår

Göran Eklund kommer till oss idag för att diskutera medskapande med oss.
För honom är medskapande en värdering, ett arbetssätt, en attityd, ett beteende och en förmåga. Den medskapande människan, gruppen eller organisationen påverkas och låter sig vägledas av värderingar och val.

Tid: 12 februari kl. 11-16, kaffe från 10.30
Plats: Clarion Hotel Sense. Skeppsbrogatan 34, Luleå
Föreläsare: Göran Eklund

Modeflugan som blev ett vardagsverktyg - när coaching gör mest nytta

Hur kan vi stödja chefer och medarbetare i vår verksamhet utifrån ett coachande perspektiv?
Coaching används numera till vardags i de flesta organisationer. Men när har det effekt och hur bör verktyget användas? 

Tid: 13 mars kl. 11-16, kaffe från 10.30
Plats: Elite Stadshotellet. Storgatan 15, Luleå
Föreläsare: Cecilia Hjelte

Mångfald som en arbetsmiljöfråga

Jämställdhetspolicys och mångfaldspolicys i alla ära men hur får vi in arbetet i det dagliga och systematiska arbetsmiljöarbetet? Vi gästas idag av Ann-Katrine Roth som hjälper oss på traven med dessa frågor.

Tid: 8 maj kl. 11-16, kaffe från 10.30
Plats: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå
Föreläsare: Ann-Katrine Roth