HR-nätverket Stockholm

Nätverksträff våren 2019

MBL-förhandla - när och varför?

Hur hanterar din organisation förhandlingar enligt MBL? Går det på räls eller finns det utrymme för förstärkning på området?

Denna gång ska vi diskutera när och varför vi ska förhandla enligt MBL.
När ska arbetsgivaren förhandla enligt MBL och vad innebär det i praktiken? Och vad är syftet med MBL?
 
Brott mot MBL kan innebära onödiga rättsprocesser och skadestånd.
 
Ur innehållet:

 • Syfte och mål med MBL
 • Den allmänna förhandlingsrätten
 • Intresseförhandling
 • Tvisteförhandling
 • Informationsplikt
 • Inflytandeförhandling
 • Förstärkt inflytande
 • Förhandlingsskyldighet mot fackföreningar utan kollektivatal
 • Förhandling ska bedrivas skyndsamt
 • Att frånträda förhandling
 • Brott mot MBL
 • Framtid för MBL med allt fler oorganiserade arbetstagare
 • Behöver MBL revideras
 • Relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen

 
Tillsammans med Arbetsrättsnätverket 

Tid: 14 februari kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Georg Frick är specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbetsgivarkonsult.
Georg är också flitigt anlitad som rådgivare och föreläsare